Любомир Розенщайн е НЛП-майстор и йога-майстор с дългогодишен опит в работата със съзнанието и подсъзнанието. Работи в областта на духовната психология - ново направление в психологията, събиращо в себе си древните познания за вселенските закони на мирозданието и наученото чрез изследванията на човешкото поведение в последното столетие. Автор е на книгите "Планетата на щастието: думи за медитация", "Оранжево сърце" и "Розовите очила на душата". Създател е на първия в България Институт за личностно развитие. Провежда и първите семинари по Невролингвистично програмиране (НЛП) заедно с Джееп Холандер. Създател е и на Радиото и Общността за личностно развитие - ChangeWire. Провежда семинари, обучения и тренинги и изнася лекции в различни градове в България. За контакт: changewire.info и facebook.com/changewire.info.