Избрани цитати от „Корабът с алените платна“. Когато се страхувате да повярвате прочетете историята на Асол и Грей. Разбрах една обикновена истина. Тя се състои в това — да правиш със соствените си ръце така наречените чудеса. Когато за някой човек е най-важното да получи петаче, което е най-скъпото