Всичко, което ни се случва, е заради нашите мисли!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Осъзнавай | 0 Коментара
За да ни се случи нещо, било то добро или лошо, първо се е появило в мислите ни… Вие сами формирате всички съ­бития от живота си. „Вие сами формирате всички събития от живота си“. Твърдението като че ли не е сложно, но на пръв поглед изг­лежда съмнително. Нима сами

За да постигнеш всичко, което искаш, не трябва да се вкопчваш в несъвършенствата по пътя, а да гледаш само напред

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Не се предавай | 0 Коментара
Можеш да имаш всичко, което поискаш. Стига да продължиш напред, въпреки трудностите. Какво да сторим, когато не всичко е точно така, както ни се иска? Ние, разбира се, желаем нещата да се наред. Работа, дом, семейство, деца, образование, отдих – с това живеят пове­чето хора. Но за съжаление, далеч