Защо да ти се сърдя? Ако си правя труда да се ядосвам на всеки, който постъпва нечестно с мен или пък прояви неблагодарност, целият ми живот ще си отиде в убийствен гняв… – Амос Оз Трудно е да простиш. Трудно е да преглътнеш. Трудно е да продължиш. Но не го