Повечето време животът не ти говори. Той просто те бута насам-натам.  С всяко побутване той ти казва: „Събуди се. Има нещо, което искам да научиш“. Каквото и да правите – или не правите – винаги ще има хора, които да ви проклинат и осъждат. Така че действайте според собствените