По изгрев слънце около хиляда птици бяха наобиколили кръга ученици  и любопитно гледаха Мейнард. Вече не ги интересуваше дали ще ги видят или не, а слушаха Джонатан и се опитваха да вникнат в думите му. Той говореше за съвсем прости неща – за това, че право на чайката е