Когато обръщаме внимание на чувствата си и запомняме какви събития се случват при определени усещания, бихме могли да държим живота си под контрол. Един от основните инструменти на душата са чувствата и е добре да им обръщаме внимание. Една част от хората са твърдо убедени, че от тях нищо