Нашият проблем не е, че разглеждаме любовта като важно нещо; проблемът ни е, че не я разглеждаме като най-важното нещо. Безброй други външни фактори отвличат вниманието ни. Но след като сте поживели достатъчно дълго, се случва нещо. Деца, страдащи ненужно… деца, отиващи на война… хора, умиращи от глад в