Ако се научим да обичаме себе си, ще обичаме и другите!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Обичай | 0 Коментара
Когато човек обича, той е способен на всичко. Може да покори света, стига зад гърба му да има някой, който да го подкрепя във всичко. „Ниско самочувствие“ е една от най-често срещаните диагнози в наши дни. Психотерапевтите го поставят като диагноза на клиентите си; учителите го поставят като диагноза

Каквито са мислите в душата ви, такива сте и вие…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Осъзнавай | 0 Коментара
Ако позволим на лъжата да пусне корени в душата ни, тя променя нашата преценка, самите нас и ни води по лъжливия път към греха и злото. Убедила съм се, че и като зрял човек за мен е съществено важно да пазя ума си – внимателно да подбирам влиянията, които