Интуицията означава нещо, което е над интелекта…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Осъзнавай | 0 Коментара
3030 Интуицията може да бъде усетена от интелекта – той може да забележи, че нещо се е случило – но тя не може да бъде обяс­нена, защото обяснението означава причинност. ИНТУИЦИЯТА: ОТСЪСТВИЕ НА ОБЯСНЕНИЕ Въпрос: „Може ли интуицията да бъде обяснена науч­но? Тя феномен на ума ли е?“ Интуицията

Какво е йога – една гледна точка от Ошо

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Осъзнавай | 0 Коментара
Смисълът на живота е нарастване на осъзнаването… Целта на живота е да стане съзнателен. Това не е само цел на йога. Еволюцията на живота, сама по себе си, цели превръщането му във все по-съзнателен и съзнателен. Но йо­га означава и нещо още повече. Еволюцията на живота е нарастване на

Oшо: Страхът не е нищо друго освен липса на любов

Автор: | Категории: Чети и медитирай | 0 Коментара
Страхът не е нищо друго освен липса на любов. Направи нещо с любовта, забрави за страха. Ако обичаш както трябва, страхът изчезва. Ако обичаш дълбоко, няма да откриеш страх. Страхът е негативност, липса. Това трябва да се разбере много, много дълбоко. Ако го  пропуснеш тук, никога няма да си в

Ошо: Да постигнеш зрелостта значи да си постигнал своята истинска същност

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Осъзнавай | 0 Коментара
Колкото по-надълбоко навлиза човек в себе си, толкова по-зрял става! Зрелостта за мен е духовен феномен. Зрелостта на Духа е да докоснеш своето вътрешно небе. Веднъж щом се установиш в своето вътрешно небе, ти си открил своя дом и се появява една огромна зрелост в твоите действия, в твоето

Ти наистина ли си свободен?

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Осъзнавай | 0 Коментара
Осъзнаването ще освободи твоята интелигентност, ще те направи зрял. Съзнанието ти е далеч по-голямо от цялата вселена. То е безгранично безкрайно. Не можеш да стигнеш до момент, когато да кажеш: „Достатъчно“. Винаги има още и още. Винаги има възможност да продължиш да израстваш. А израстването, съзряването е такова прекрасно

Научили сме се да пресмятаме рисковете, преди да обичаме. И затова не можем да обичаме…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Писателски блог | 0 Коментара
Недей да пресмяташ. Този, който е ориентиран към страха, винаги пресмята, планира, урежда, взима предпазни мерки. По такъв начин прахосва целия си живот… Обичай! Безусловно! Живей! Истински! Страхът не е нищо друго освен липса на любов. Направи нещо с любовта, забрави за страха. Ако обичаш както трябва, страхът изчезва.

За да продължиш към бъдещето, трябва да се обърнеш с гръб към миналото…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Писателски блог | 0 Коментара
Ошо: Когато затвориш една врата, друга се отваря. Но ако не затвориш тази врата, другата няма да се отвори – защото си блокирал енергията, която трябва да я отвори… Животът може да се живее единствено рисковано – няма друг начин да се живее. Само чрез опасността животът постига зрялост, израства. Човек

Как да живеем истински тук и сега – 10 изречения от 10 писатели

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Писателски блог | 0 Коментара
Ние все се готвим да живеем, но никога не го правим. – Ралф Уолдо Емерсън Вечността се състои от мигове в настоящето – Емили Диксън Трябва да живееш в настоящето, да улавяш всяка вълна, да откриваш вечността във всеки момент. Глупаците стоят на брега на своя остров и гледат

Ошо за истинската и лъжовната любов

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Обичай | 0 Коментара
Истинската любов е в това как да даваш повече и да даваш безусловно. Любовта може да има три измерения. Едното е измерението на зависимостта – това е, което се случва с повечето от хората. Съпругът зависи от съпругата, съпругата зависи от съпруга; те се експлоатират взаимно, властват един над

Не предприемаме действия, не защото не можем, а защото ни е страх

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Не се страхувай | 0 Коментара
Хората биват учени никога в нищо да не грешат, и така стават толкова колебливи, толкова уплашени, толкова стреснати да не би да сгрешат, че застиват неподвижно. Никое усилие не отива напразно, всички усилия допринасят за върховната кулминация на твоето израстване. Затова не се колебай, не се притеснявай прекалено за това,