Ошо: Никой не може да направи две стъпки наведнъж. Можете да направите само една стъпка в даден момент

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Препоръчано, Писателски блог | 0 Коментара
Бхагаван Шри Раджниш, известен още като Ошо, е духовен учител и философ от Индия, основател на движението „Ошо-Раджниш“. Голяма част от живота си прекарва в САЩ. Автор е на книги като „Книга на тайните“ (в 5 тома), „Дао. Трите съкровища“ (в 3 тома), „Тук и сега“, „В търсене на прекрасното“,

Ошо: Вместо да се опитваш да променяш другите и света, промени себе си. Развий себе си. Пречисти себе си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Препоръчано, Писателски блог | 0 Коментара
Който променя себе си, променя света. Хората, ко­ито вярват, че чрез активните си действия могат да про­менят света, обикновено не забелязват, че в действител­ност стават роби на обстоятелствата; и че обстоятелст­вата променят тях, а не те променят обстоятелствата. Истинската активност се ражда от спокойствието. Признак на зрялост е, когато

Ошо : За любовта и ревността

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Писателски блог | 0 Коментара
Ти обичаш някого, най-малкото мислиш, че го обичаш… Ако го обичаше истински, ревността е невъзможна. Ако разбереш, че този човек обича още някого, ти се радваш: обичаш го, а той е щастлив с някой друг: и всичко, което искаш, е да направиш този човек щастлив. Ти няма да ревнуваш;

Ошо: Не се опитвай да разбереш живота. Живей го! Не се опитвай да разбереш любовта. Навлез в нея!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Препоръчано, Писателски блог | 0 Коментара
Да живееш истински значи да живееш, без да се опитваш да премислиш всичко, да планираш всичко, да предвидиш всичко. Да живееш истински значи да излезеш от рамките на познатото и да се осмелиш да пристъпиш в непознатото… Не се опитвай да разбереш живота. Живей го! Не се опитвай да

Интуицията означава нещо, което е над интелекта…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Осъзнавай | 0 Коментара
3030 Интуицията може да бъде усетена от интелекта – той може да забележи, че нещо се е случило – но тя не може да бъде обяс­нена, защото обяснението означава причинност. ИНТУИЦИЯТА: ОТСЪСТВИЕ НА ОБЯСНЕНИЕ Въпрос: „Може ли интуицията да бъде обяснена науч­но? Тя феномен на ума ли е?“ Интуицията

Какво е йога – една гледна точка от Ошо

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Осъзнавай | 0 Коментара
Смисълът на живота е нарастване на осъзнаването… Целта на живота е да стане съзнателен. Това не е само цел на йога. Еволюцията на живота, сама по себе си, цели превръщането му във все по-съзнателен и съзнателен. Но йо­га означава и нещо още повече. Еволюцията на живота е нарастване на

Oшо: Страхът не е нищо друго освен липса на любов

Автор: | Категории: Чети и медитирай | 0 Коментара
Страхът не е нищо друго освен липса на любов. Направи нещо с любовта, забрави за страха. Ако обичаш както трябва, страхът изчезва. Ако обичаш дълбоко, няма да откриеш страх. Страхът е негативност, липса. Това трябва да се разбере много, много дълбоко. Ако го  пропуснеш тук, никога няма да си в

Ошо: Да постигнеш зрелостта значи да си постигнал своята истинска същност

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Осъзнавай | 0 Коментара
Колкото по-надълбоко навлиза човек в себе си, толкова по-зрял става! Зрелостта за мен е духовен феномен. Зрелостта на Духа е да докоснеш своето вътрешно небе. Веднъж щом се установиш в своето вътрешно небе, ти си открил своя дом и се появява една огромна зрелост в твоите действия, в твоето

Ти наистина ли си свободен?

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Осъзнавай | 0 Коментара
Осъзнаването ще освободи твоята интелигентност, ще те направи зрял. Съзнанието ти е далеч по-голямо от цялата вселена. То е безгранично безкрайно. Не можеш да стигнеш до момент, когато да кажеш: „Достатъчно“. Винаги има още и още. Винаги има възможност да продължиш да израстваш. А израстването, съзряването е такова прекрасно

Научили сме се да пресмятаме рисковете, преди да обичаме. И затова не можем да обичаме…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Писателски блог | 0 Коментара
Недей да пресмяташ. Този, който е ориентиран към страха, винаги пресмята, планира, урежда, взима предпазни мерки. По такъв начин прахосва целия си живот… Обичай! Безусловно! Живей! Истински! Страхът не е нищо друго освен липса на любов. Направи нещо с любовта, забрави за страха. Ако обичаш както трябва, страхът изчезва.