Забранено е – да не се усмихваш на проблемите; – да не се бориш за това, което желаеш; – да изоставиш всичко от страх и да не осъществиш мечтите си… Забранено е – да плачеш, без да научаваш нищо; – да се събуждаш сутрин, без да знаеш какво да