За да получиш това, което искаш, помагай на другите да получават онова, което искат

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Препоръчано, Обичай | 0 Коментара
Ако искаш радост, дай радост на другите; ако искаш любов, научи се да даваш любов; ако искаш внимание и признателност, научи се да даваш внимание и признателност; ако искаш материално благополучие, помагай на другите да забогатяват. Получаването и даването са едно и също нещо, защото и получаването, и даването

Дийпак Чопра: За да създадеш бъдещето, трябва да присъстваш в настоящето

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Осъзнавай | 0 Коментара
Миналото и бъдещето съществуват само в умовете ни. Настоящето е това, което съществува – тук и сега.  Вашето намерение е адресирано към бъдещето, ала вниманието ви е в настоящето. А щом като вниманието ви е в настоящето, вашето намерение за бъдещето ще се осъществи, защото бъдещето се създава в

Дийпак Чопра: Егото е лъжовната ни представа за нас самите

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Препоръчано, Осъзнавай | 0 Коментара
Нуждата от одобрение и нуждата да контролираме нещата се основават на страха. Противоположното е Божията любов. Първият духовен закон на успеха е законът за чистата потенциалност (бел.ред. – от англ. potential – потенциал, скрита възможност). Опира се на факта, че в основното си състояние ние сме чисто съзнание. Чистото