Съжалението е сериен убиец на щастието

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се страхувай, Откъси

снимка: linkis.com

Животът е низ от избори. Правилни или грешни, те ни оформят като личности. И когато се обърнем назад, трябва да виждаме в тях своите учители, а не своите грешки.

Ако отначало решите да съжалявате за взетото решение, вместо да решите, че съжалението е пилеене на време (тъй като ви кара да живеете в миналото), в следващия си настоящ момент просто ще решите да вземете друго решение — и неговите последици ще бъдат различни от последиците на първото решение. Но никога не се опитвайте да делите решенията на правилни и погрешни.

Няма нещо, което да е по-значимо от друго нещо. Детето, което събира мидени черупки, не извършва нещо по-редно или от по-нередно от президента на „Дженеръл мотърс“, който взема важно решение за фирмата. Те просто са различни. Нищо повече.

Може би смятате, че погрешните схващания са нередни и не би трябвало да се изказват на глас, докато правилните схващания трябва да се насърчават. Може би казвате следното на децата, приятелите или съпруга/ съпругата си: „Не си струва човек да казва или да прави нещо, ако не го казва или прави правилно.“ Тук обаче дебне заплаха. Това авторитарно становище ще се изроди в тоталитарност, ако се разпростре в национални и международни мащаби. Кой решава кое е правилно? На този  въпрос никога не   може да  се даде   задоволителен отговор. Правото не решава дали нещо е погрешно, а само дали е законно. Преди повече от едно столетие в книгата  си  „За  свободата“ Джон  Стюарт Мил16  заяви:

Никога не можем да бъдем сигурни, че мнението, което се стремим да задушим, е погрешно, а и да бяхме сигурни, пак би било погрешно да го задушим.

Ефективността ви не се измерва със способността ви да правите правилен избор. Емоционалното ви състояние след даден избор е много по-значим барометър на личната ви цялостност в настоящия момент, тъй като правилният избор представя всички онези „би трябвало“, които вие се опитвате да отстраните. Новият начин на мислене ще ви бъде полезен в две насоки — първо, ще се освободите от безсмислените „би трябвало“ и ще се насочите в по-голяма степен навътре, и, второ, ще откриете, че вземането на решение е по-лесно, когато нещата не се делят на погрешните категории правилно и неправилно.”

 

Вашите слаби места – Уейн Дайър, drwaynedyer.com

Издателство: Кибеа, kibea.net

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.