Всичко във Вселената вибрира със своя честота…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси

снимка: karma.spiritual-healing-center

Хората, предметите и местата носят своя енергия. И тя може да бъде, както положителна, така и отрицателна. Затова внимавайте с какви хора общувате, с какви вещи се обграждате и какви места посещавате…

Цялата вселена е в състояние на вибрация и всяко нещо произвежда своя честота, която е уникална… Годините, през които изследвах водата ме научиха, че това е основният закон на Вселената. Може би си мислите: Нима съществуването е вибрация? Дори масата? Столът? Тялото ми? Как може всяко нещо, което може да се вид, и да се пипне, да е вибрация?

Наистина е трудно да повярваме, че неща, които може да вземете с ръце и да изследвате – като дърво, скала или друг всички те вибрират. Но науката на квантовата механика вече потвърди, че материята не е нищо повече от вибрация. Разделим ли нещо на най-малките му части, навлизаме в странен свят, където всичко, което съществува, е частици и вълни. Всичко е съставено само от атоми, всеки атом е ядро с обикалящи около него електрони. Числото и видът на тези електрони и техните орбити дават на всяко вещество специфичен комплект на вибрационна честота. Каквато и да е материята, нищо не е твърдо. Вместо това има само ядро, заобиколено от безспирно редуващи се вълни. Всичко е вечно движещо се и вибриращо – насам и натам с невероятна скорост.

Според Ханиашинго, будистката Мъдрост и Сърце сутра, „това, което може да бъде видяно, няма форма, и това, което не може да бъде видяно, има форма“. Сега вече бихме могли да кажем, че странното противоречие, изречено преди много години от Буда, бе доказано, че е вярно от съвременната наука. Очите ни могат да виждат предметите, но не могат да виждат вибрациите. Искам да ви попитам дали не сте имали подобно преживяване: например говорите си с някого в стаята и настроението е топло, приятелско и непринудено. Но влиза друг човек. В момента, когато отваря вратата, усещате как атмосферата се променя и в стаята вече настъпва мрачно и хладно настроение. Хвърляте поглед към новодошлия и виждате измъчения израз на лицето му, отпуснатите рамене, човек, просто уморен от живота. Каква ли е причината за тази болка? Може би едно разбито сърце, грешка в работата или изобщо отвращение от живота – оставям го на вас. Искам да помислите – защо настроението в стаята се е променило в момента на отварянето на вратата. Човешките същества също вибрират, и то с неповторима честота. Всеки от нас има необходимия сетивен усет, за да усети вибрациите на другите.Човек, преживяващ дълбока скръб, ще излъчва тъжна честота, а някой, който е винаги весел и радващ се на живота, ще ни облъчва с ведрост. Човек, който обича другите, ще изпраща честота на любов, но от друг, който върши зло, ще идва мрачина и злост. Същият принцип важи и за обекти и места. 

 

Тайните послания на водата – Масару Емото, masaru-emoto.net

Издателство: Аливго, alivgo.eu

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.