Джон Кехоу: За да промените реалността, в която живеете, първо променете мислите си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: www.lisasalisbury.com

снимка: lisasalisbury.com

Вашите най-дълбоки убеждения, страхове, надежди, грижи, възгледи, желания и всяка ваша мисъл оказват влияние на вас самите, на околните и на света около вас.

Всичко по своята същност е енергия, и размишлявайки, вие оперирате с огромен обем от тази енергия в бърза, лека и подвижна форма – във формата на мисли. Мисълта постоянно се стреми да придобие форма, стреми се към външно проявление, старае се да намери своето изражение. Стремежът и способността да се материализира във вида на своя физически еквивалент е заложена в нейната природа. Обичайните човешки мисли приличат на искри от огън. Притежавайки същността и потенциала на пламъка, те обикновено бързо изчезват. Просъществували едва няколко секунди, те отлитат във висините и там мигновено изгарят.

Единичната мисъл не притежава голяма сила, но многократно повторена, тя може да бъде концентрирана и насочена, може да бъде увеличена нейната сила. Колкото по-голямо е числото на повторенията, толкова по-голяма сила и способност към изразяване придобива мисълта.

Слабите и разделени мисли са слаби и разделени сили.

Силните и концентрирани мисли са силни и концентрирани сили.

За да разберете това, представете си увеличително стъкло, през което преминават слънчеви лъчи. Ако го движите насам-натам, то енергията на слънчевите лъчи се разсейва и не се проявява. Но ако закрепите стъклото на определена височина, вие концентрирате същите тези слънчеви лъчи, и тази разсеяна светлина внезапно придобива сила, способна да предизвика запалване.

Същото се случва и с нашите мисли. Докато изучавате силите на мозъка вие ще се научите да развивате и концентрирате вашите мисли, усилвайки по този начин техния потенциал. На този етап на вас ви е нужно ясно да си изясните че мислите ви имат собствена сила. Вашите най-дълбоки убеждения, страхове, надежди, грижи, възгледи, желания и всяка ваша мисъл оказва влияние на вас самите, на околните и на света около вас…

Вътрешния свят на човека не е безжизнена камара от тухли или камъни. Всяка ваша мисъл се отразява в тази система и въздейства върху нея. Искате това или не, но размишлявайки, вие през цялото време създавате собствената си реалност.

Първата стъпка към началото на нов живот е удивително проста: трябва само да следите течението на мислите си и да ги насочвате по съответен начин…

Радостно е да узнаете, че независимо от житейските обстоятелства в миналото и настоящето, независимо от предишните неуспехи, вашият живот ще се измени, ако подхранвате с енергия своето съзнание! Тази удивителна възможност е дадена всекиму, и всеки от нас има право да се възползва от нея или да я изтърве.

Вашият мозък прилича на градина, за която можете да се грижите, а можете и да я занемарите. Вие сте градинарят и можете да развиете градината си или да я оставите да запустее. Но знайте: на вас ще ви се наложи да ядете плодовете или на труда си или на собственото си бездействие!

 

Подсъзнанието може всичко – Джон Кехоу, learnmindpower.com

Издателство: ИнфоДАР, infodar.com