За да сме свободни, първо трябва да освободим сърцето си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се предавай, Откъси
снимка: www.awakengr.com

снимка: www.awakengr.com

Страхът е заключен в сърцето ти. Както и ключът към неговото преодоляване…

Mожете да бъдете свободни само когато дори желанието ви да сте на воля стане за вас хомот и когато престанете да говорите за свободата си като за цел и крайно достижение. Защото ще сте истински свободни не когато в дните ви липсва грижа, а в нощите ви – нужда или скръб, но когато всички те опасват живота ви и въпреки това вие се издигате над тях, голи и необвързани.

Но как ще се издигнете над дните и нощите си, ако не строшите веригите, с които в утрото на своето съзнание сте оковали часа на своето пладне? И наистина, това, което наричате свобода, не е ли най-яката от веригите ви, макар брънките и да сияят на слънцето и да ви заслепяват?

И какво ще трябва да захвърлите, за да станете свободни, ако не част от себе си? 

И ако тогава трябва да отхвърлите несправедлив закон, И то този закон е бил написан със собствената ви ръка на вашето чело. Не ще можете да го изличите, дори да изгоряхте всички кодекси или да умиете челата на съдиите си с всичката вода на морето.

И ако трябва да свалите от трона някой деспот, първо разрушете трона му, издигнат вътре в самите вас. Защото как би могъл тиранът да владее над гордите и свободните, освен ако в собствената им свобода няма тирания и в собствената им гордост – срам?

И ако трябва да отхвърлите грижа, тази грижа сте си я избрали вие, никой не ви я е стоварвал на гърба.

И ако трябва да се отървете от някакъв страх, този страх е заседнал в сърцето ви, не е в ръката на оногова, от когото се боите.

Истина ви казвам, всички тия неща се спотайват във вас в постоянно единение – желаното и страховитото, отблъскващото и лелеяното, преследваното дълго и със страст и онова, което не можеш да избегнеш. Тия неща са вътре във вас като светлини и сенки, сдвоени, слети. И когато сянката избледнее и престане да е сянка, светликът, който е останал, става сянка на друга светлина.

Така и вашата свобода – отърси ли веригите си, самата се превръща във вериги на друга, по-голяма свобода.

 

Пророкът – Халил Джубран, wikipedia

Издателство: Фама, famapublishers.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.