Законът на привличането в три стъпки

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Вярвай, Откъси, Препоръчано
снимка: cunoastelumea.ro

снимка: cunoastelumea.ro

Трите стъпки, които ще те отведат до онова, което искаш да бъдеш, да правиш или да имаш.

Съзидателният процес е лесен за осмисляне. Той се състои само от три стъпки: Първа стъпка (твоя задача): Искаш. Втора стъпка (не е твоя задача): Вселената откликвa. Трета стъпка (твоя задача): Откликът на Вселената трябва да бъде получен или допуснат (ти трябва да го допуснеш в преживяването си).

Първа стъпка: Искаш.

Благодарение на чудесната и разнообразна среда, в която си съсредоточен, Първата стъпка се случва лесно и автоматично, защото по този начин се раждат естествените ти предпочитания. Всичко, от неуловимите ти или дори несъзнателни желания до ясните, точни и живи такива, е резултат от контрастиращите преживявания в ежедневието ти. Желанията (или искането) са ес- тествен продукт от контакта ти с тази среда на фантастично многообразие и контрасти. И така, Първата стъпка идва естествено.

Втора стъпка: Вселената откликва.

Втората стъпка е лесна за теб, защото изобщо не е твоя задача. Втората стъпка е задача на Нефизическото, задача на Силата, наречена БОГ. Всички неща, които поискаш, големи или малки, веднага биват разбрани и ти се предлагат изцяло, без изключение. Всяка точка на Съзнанието има правото и способността да иска и всички точки на Съзнанието са високо ценени и получават незабавен отклик. Когато искаш, ти бива дадено. Всеки път. Понякога ти изговаряш своето „искане“, но в повечето случаи то се излъчва от теб на вибрационно ниво като непрекъснат поток от лични предпочитания, всяко от които стъпва на предходното и всяко от тях бива уважено и получава отклик. Всеки въпрос получава отговор. Всяко желание се изпълнява. Всяка молитва бива чута. Всичко, което искаш, ти се дава.

Мнозина биха оспорили тази истина като дадат примери за неизпълнените желания в собственото им житейско преживяване, защото все още не са разбрали и предприели много важната Трета стъпка, а без нея осъществяването на Първа и Втора стъпка губи смисъл.

Трета стъпка: Допускаш.

Трета стъпка е прилагането на Изкуството да позволяваш. Това е истинската причина за съществуването на твоята система за насочване. Това е стъпката, посредством която настройваш вибрационната честота на Съществото си така, че да съвпадне с вибрационната честота на желанието ти. По същия начин, по който радиото трябва да се нагласи така, че да съвпадне с честотата на станцията, която желаеш да чуеш, вибрационната честота на твоето Същество трябва да съвпада с честотата на желанието ти. Ние наричаме това Изкуството да позволяваш, което означава да позволиш да ти се случи това, което си поискал. Ако не си в режим на получаване, въпросите ти, дори и получили отговор, ще ти се струват неудостоени с такъв; ще ти се струва, че молбите ти не са чути, желанията ти няма да се изпълнят – не защото не са били чути, а защото честотата ти не съвпада с тяхната и по този начин ти не ги допускаш в преживяването си.

Всеки обект на мисълта е разделен на две: желано и нежелано

Всеки обект на мисълта е разделен на две: това, което желаеш и неговото отсъствие. Често, дори когато смяташ, че мислиш, за нещо, което желаеш, ти всъщност мислиш за точната му противоположност. С други думи: „Искам да съм здрав, не искам да съм болен.“, „Искам финансова сигурност, не искам парите да не ми достигат“, „Искам при мен да дойде идеалният партньор, не искам да съм сам.“ Това, което мислиш, винаги идеално съвпада като вибрация с това, което получаваш, затова за теб ще е полезно съзнателно да установиш зависимостта между онова, което мислиш, и онова, което се проявява в житейския ти опит, но за теб ще бъде още по-полезно да успееш да видиш накъде си се насочил, още преди да стигнеш там. Когато разбереш емоциите си и важните послания, които те ти изпращат, няма да се налага да чакаш нещо да се прояви в твоето преживяване, за да разбереш какво си излъчвал на вибрационно ниво – ще можеш да разбереш точно накъде си се насочил от начина, по който се чувстваш. Вниманието ти трябва да бъде насочено към онова, което искаш, а не към липсата му…

Например автомобилът ти остарява и все по-често се налага да го ремонтираш… като започнеш да забелязваш залязващата му красота, ти започваш да желаеш нова кола. И тъй като много си искал да изпиташ чувството на увереност, което ще ти донесе една нова кола, на която можеш да разчиташ, от теб се е излъчила вибрационна ракета на желание, която е достигнала до Източника и той незабавно й е откликнал подобаващо. Но тъй като не си осъзнавал Законите на Вселената и Триетапния процес на Съзиданието, това свежо, бодро усещане за теб е било краткотрайно. Вместо незабавно да насочиш вниманието си към това свежо ново желание и да продължиш да прехвърляш в съзнанието си образа на прекрасната нова кола (като по този начин постигаш вибрационна хармония със собствената си нова идея), ти насочваш погледа си отново към колата, която притежаваш в момента, като забелязваш причините, които са те накарали да поискаш нова. „Тази стара кола вече не ми доставя удоволствие“ – заключаваш ти, без да осъзнаваш, че, като гледаш колата, която не ти доставя удоволствие, ти настройваш вибрацията си отново към нея, а не към колата, която желаеш. „Наистина ми трябва нова кола“ — уточняваш ти, като сочиш вдлъбнатините, пукнатините и честите повреди на старата. С всяко твърдение на нужда и оправдание на желанието за нова кола, ти несъзнателно подсилваш вибрацията на неприятната си ситуация в момента и с това продължаваш да се задържаш и да не постигаш вибрационна настройка към новото си желание и стоиш настрана от режима на приемане на онова, което си поискал.

Докато мислиш за това какво не искаш във връзка с дадена ситуация, онова, което искаш, не може да дойде при теб. С други думи, ако мислиш предимно за красивата си нова кола, тя неотклонно се приближава към теб, но ако мислиш основно за често повреждащата се кола, която притежаваш в момента, новата ти кола не може да се придвижи към теб…

Сега държиш в ръцете си ключа към осъществяването на всяко твое желание. Когато разбереш, че мислите ти представляват твоята точка на привличане и че начинът, по който се чувстваш, показва нивото ти на допускане или съпротивление, тогава ще държиш ключа към създаването на всичко, което желаеш.

Не е възможно непрекъснато да изпитваш положителна емоция за нещо и то да се провали, точно както не е възможно непрекъснато да се чувстваш зле за нещо, а то да приключи добре, защото начинът, по който се чувстваш ти показва дали допускаш естественото си Благоденствие, или не. Въпреки че няма Първоизточник на болести, възможно е да излъчиш мисли, които препречват естествения поток на здравето ти, точно така, както можеш да излъчваш мисли, които препречват естествения поток на твоето изобилие, макар да няма Първоизточник на бедност. Благоденствието непрекъснато тече към теб и ако ти не си усвоил мисли, които го забавят или препречват, ти го изживяваш във всяка област на живота си.

Няма значение какво е сегашното ти положение спрямо нещата, които искаш. Като обръщаш внимание на начина, по който се чувстваш и като насочваш мислите си в посока, която те кара да се чувстваш по-добре, можеш отново да постигнеш вибрационна хармония с Благоденствието, което е естествено за теб.

 

Поискай и ще ти бъде дадено – Естер и Джери Хикс, abraham-hicks.com

Издателство: Сребърно звънче,  srebarnozvanche.bg

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.