Най-важният урок, на който трябва да научим децата си…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси, Препоръчано
снимка: www.ziliun.com

снимка: ziliun.com

Начинът, по които един човек мисли, е причината за всичко, което му се случва: добро и лошо, успех и провал.

Всяко решение, което някога сте взимали през живота си – от най-доброто, до най-лошото – е било, чисто и просто, продукт на мисленето ви в съответния момент. Мисленето е онова, което предопределя ежедневните решения. Решенията какво и как да бъде направено се превръщат в действия…

Мисловният процес прилича на семенце, от което покълва растение; то расте години наред, докато най-сетне – когато станем възрастни – връзва плод. Качеството на този плод – дали ще е горчив или сладък – е било предопределено отдавна-отдавна, още в най-ранните стадии на развитието на растението, когато за него са били полагани грижи. Затова отглеждането и възпитанието на децата от родителите е толкова важно. Чисто и просто, детството е етапът, в които най-лесно се формира критическо мислене. Много днешни училища са се посветили на това да учат учениците какво да мислят. По ирония на съдбата, именно това е пример за лошо, неправилно мислене. Но, разбира се, като общество ние притежаваме забележителната способност логиката на мисълта ни да ни води до погрешни – а често и опасни – заключения. Какво мисли един човек се предопределя от това как той мисли. Това е неизменно вярно, независимо дали заключенията, до които стига, са точни, безопасни и полезни или пък са глупави, зли и довеждат компанията му до банкрут. Да… Какво мисли човекът е винаги и неизменно предопределено от това как мисли. Затова, като родители, вие сте длъжни да бдите срещу онези, които ще учат децата ви какво да мислят, като едновременно сте длъжни да сте първите, които ще ги научите как да мислят…

Когато едно дете излезе за първи път да търси скритите яйца на Великден, трябва някои възрастен да го държи за ръката и да го води като умел и знаещ инструктор. Детето веднага се увлича в издирването и двамата намират лесно яйцата. Защо ми е да променям нещо в начина на търсене? – пита се то и от негова гледна точка този въпрос изглежда напълно резонен. В края на краищата, погледнете само колко яйца има в кошничката! Точно в този момент обаче, заради доброто на ученика, наставникът трябва да се отдръпне. Разбира се, учителят може да се съгласи да води детето за ръка, докато не се намерят всички яйца, до последното. Но мъдрият учител разбира, че дете, което е оставено свободно – без ограниченията на напътствията, пък били те и най-мъдрите – постига най-високите резултати, при това само. Детето има повече енергия от учителя, интересува се по-силно от него от пъстрите яйца и има достатъчно сили да тича без умора, мотивирано от откриването на най-голямата награда – златното яйце.

Начинът, по които един човек мисли, е причината за всичко, което му се случва: добро и лошо, успех и провал. Мисленето на човека е основата, върху която той изгражда целия си живот. То предопределя взетите решения и направените избори, водещи до неговите действия. Те, без изключение, се превръщат в резултати, които могат да са добри, лоши или никакви. Не забравяйте, че „нула“ също е реален резултат!

Мислене, избрало „нищо“ като действие, води до резултат, който също е… нищо.

 

Проницателят се завръща – Анди Андрюс, andyandrews.com

Издателство: Skyprint, skyprintbooks.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.