Когато прогледнеш за истинската си същност, ще видиш и истинската си сила

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Вярвай, Откъси
снимка: humansarefree.com

снимка: humansarefree.com

Животът е творчество, а не откривателство. Ти живееш всеки ден, не за да откриеш какво съдържа той за теб, а за да го сътвориш…

Животът е творчество, а не откривателство. Ти живееш всеки ден, не за да откриеш какво съдържа той за теб, а за да го сътвориш. Ти сътворяваш действителността си във всяка минута (вероятно без да го съзнаваш). Ето защо е така и ето как точно става:

1. Аз съм те създал по образ и подобие Божие.

2. Бог е създателят.

3. Ти си три същества, събрани в едно. Можеш да наричаш тези три аспекта на съществуване, както си поискаш: Отец, Син и Свети дух; съзнание, тяло и дух; свръхсъзнание, съзнание и подсъзнание.

4. Сътворяването е процес, който започва от тези три части на съществото ти. Иначе казано, ти създаваш на три нива. Уредите на сътворяването са: мисъл, слово и действие.

5. Цялото творение започва с мисъл („Тръгва от Бащата“). След това минава към словото („Помоли и ще получиш, изречи го и ще бъде сторено“). Най-накрая цялото творение се осъществява в действието („И Словото бе превърнато в плът и заживя сред нас“).

6. Онова, за което мислиш, но след това никога не изричаш, твори на едно ниво. Онова, за което мислиш и изричаш, твори на друго ниво. Онова, което мислиш, изричаш и правиш се проявява в действителността ти.

7. Да мислиш, изричаш и правиш нещо, в което не вярваш истински, е невъзможно. Следователно процесът на сътворяване трябва да включва пълна увереност (да знаеш). Това значи абсолютна вяра. Не просто надежда, а отвъд на­деждата. Това значи да знаеш със сигурност („Чрез вярата си ще се излекувате“). Следователно частта от творението, наречена дело, винаги съдържа в себе си да знаеш със сигурност. То е да имаш вътрешна яснота, твърда убеденост, пълно приемане на нещо за действителност.

8. Състоянието, в което „просто знаеш нещо с дълбока увереност“, е състояние на изключителна и силна признателност. То е предварителна благодарност. И това е може би най-значителният ключ към творението: да бъдеш благодарен за творението преди сътворяването му. Да приемеш нещо за даденост по такъв начин, не само че е допустимо, ами е и окуражително. Именно то е сигурният знак за майсторство. Всички Учители знаят предварително, че делото е сторено.

9. Празнувай и се наслаждавай на всичко, което създаваш (защото ти вече си го създал!). Да отхвърлиш която и да е част от него, значи да отхвърлиш себе си. Каквото и да е онова, което в момента се представя за твое творение, приеми го за свое, поискай го, благослови го, бъди благодарен за него. Не търси начин да го осъдиш, защото да го осъдиш значи да осъдиш себе си.

10. Ако съществува аспект на творението, на който не се наслаждаваш, благослови го и просто го промени. Избери отново. Повикай нова действителност. Потърси нова мисъл. Кажи нова дума. Направи ново нещо. Направи го с величие и останалият свят ще те последва. Помоли го да те последва. Повикай го да те последва. Кажи: „Аз съм Животът и Пътят, следвай ме“. Така можеш да проявиш Божията воля „както на Небето, така и на Земята“.

 

Разговори с Бога – Нийл Доналд Уолш, nealedonaldwalsch.com

Издателство: Хермес,  hermesbooks.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.