Ако наистина искаш да успееш, със сигурност ще успееш!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Не се предавай | 0 Коментара
снимка: yaziup.com

снимка: yaziup.com

Нищо не е така важно за успеха, както… желанието за успех!

В природата съществува велик закон – Законът на привличането, според който всички неща – от атомите до хората – се привличат едно към друго в зависимост от степента на сходство помежду си, от взаимната си нужда. Обратната страна на този закон – която е просто още едно проявление на силата му – се нарича отблъскване и е другият полюс на привличането. Тук нещата се отблъскват едно от друго в зависимост от степента, в която се различават, противопоставят и не се нуждаят едно от друго.

Законът на привличането е универсален и действа на всички нива на живота – от физическото до духовното. Неговите процеси са едни и същи и постоянни, затова можем да изследваме феномените на едно ниво, наблюдавайки ги на друго. Като започнем от невидимите за окото частици, електрони и йони, които образуват атомите, откриваме проявление на този закон – едни електрони се привличат помежду си, но отблъскват други. Това води до формиране на групи, комбинации и колонии от електрони, които в това състояние на обща хармония проявяват и образуват т.нар. атоми… На нивото на самите атоми откриваме много степени на сходство и привличане между тях. Това ги кара да се комбинират и да образуват молекулите, изграждащи всички форми на материята… Понякога атом от една молекула влиза в контакт или се приближава към друг атом и бум! – молекулата експлодира, защото атомът се е откъснал и се е втурнал в прегръдките на другия атом, към който изпитва по-силен афинитет. Ще забележите, че в света на атомите има непрекъснати съюзи и раздели. При молекулите пък се открива привличане между молекули от същия вид на принципа, наречен кохезия. Така се образува материята… Кохезията е просто още една форма на проявление на закона на привличането, същият, който свързва всички неща… Този закон е навсякъде в природата, от света на атома до този на човека – на физическо, ментално и духовно ниво.

Но, ще попитате, какво общо има това с тайната на успеха? Общото е, че законът на привличането играе важна роля в постигането на успеха, в смисъл че привлича към нас нещата, хората и обстоятелствата, които са в съответствие с нашето искрено желание, искане и воля – точно както събира заедно атомите и другите частици, изграждащи материята. Превърнете се в атом на живото желание и ще привлечете човека, нещата и обстоятелствата, подходящи за осъществяването на желанието ви. Ще срещнете хората, които мислят в същата насока, ще бъдете привлечени към тях и те към вас. Така ще създадете взаимоотношения, които ще работят за разгръщането на вашите желания – ще се доближите до подходящите хора и неща и всичко това като резултат от този велик природен закон на привличането. В него няма никаква магия, нищо свръхестествено или тайнствено – просто действие на един универсален закон… Затова много внимателно пристъпете към формирането, култивирането и проявяването на правилните желания – поддържайте ги твърдо, енергично и неизменно и ще задвижите този велик закон, играещ съществена роля в тайната на успеха.

Желанието е двигателната сила в живота. То е основната жизнена енергия, която възбужда умовете на живите твари и ги подтиква към действие. Без силно желание никое постижение не заслужава да се нарече така. Колкото по-голямо е желанието, толкова по-голямо ще е количеството генерирана и проявена енергия, ако приемем, че всичко останало е по равно. Това ще рече, че сред десет души с еднакъв интелект, физическа сила и ментална активност – еднакви във всичко, освен в желанието, онези, при които то е най-силно, ще надминат останалите в неговото проявление и в постижението си; а сред самите победители онзи, в който желанието гори с неугасим пламък, ще подчини останалите със силата на своята първична енергия. Желанието не само дава на човека вътрешния подтик, чрез който той да разгърне своите способности, но и го кара да излъчва по-фините и неуловими ментални и жизнени сили на своята същност, които като вълните на магнита или електрическите вълни от динамото се пръскат във всички посоки и въздействат на намиращите се в неговото силово поле. Желанието е истинска, действаща, ефективна природна сила и служи, за да привлича, притегля и води към центъра онова, което е в съответствие с природата на желанието.

Желанието е в центъра на Закона на привличането. В природата има тенденция към центъра на дадено желание да се привличат и притеглят онези неща, които са нужни за осъществяването му. Човек “получава това, което му се полага” с помощта на своята естествена сила на желанието. На нея се гради целият феномен на менталното въздействие. И щом това е така, не е ли съвсем очевидно, че онзи, който иска да постигне нещо, трябва да се постарае да създаде силно желание и също толкова усърдно да овладее изкуството на визуализацията, така че да създаде ясна ментална картина на желаното нещо – матрица, в която да се “излее” бъдещата реалност?… В тайната на успеха желанието играе основна роля. Без желание за успех няма успех.

 

Тайната на успеха – Уилям Аткинсън, williamwalkeratkinson.wwwhubs.com

Издателство: Шамбала, shambhalabg.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Акцент на деня…

Убеден съм, че пречките идват, за да измерят колко силно желаеш нещо. (Лидерът, който нямаше титла - Робин Шарма)

Рядко го осъзнаваме. Всъщност, почти никога. И се отказваме. Отказваме се точно в момента, в който сме на прага да осъществим мечтата си, да променим живота си, дa постигнем... себе си. И забравяме, че най-тъмно винаги е, преди да се съмне. Забравяме, че умората и отчаянието, които изпитваме в момента, не са знаци, с които съдбата ни казва да се откажем, а знаци, че даваме най-доброто от себе си. И че единственото, което трябва да направим, е да поемем дъх, да затворим очи... и да продължим. Да не предаваме себе си. Да не се обръщаме назад. Да не гледаме със страх напред. Да се съсредоточим върху момента сега. Върху това да извадим скритите запаси от енергията си. Върху това да се облегнем на вярата си. Върху това да докажем, най-вече на себе си, че сме по-големи и от най-големите камъни, които се появяват по пътя ти. Защото голямата награда идва за тези, които полагат големи усилия. Които поемат голям риск. Които преживяват голяма трансформация. Тези, които избират да не слушат разума, а да чуят сърцето си. Тези, които се отказват да бъдат като другите - "трезвомислещи", "зрели", непоемащи "непремерени рискове" (та, нали ако рискът е премерен, изобщо не е риск!) и избират да бъдат различни, да бъдат себе си. Тези, които се осмеляват да живеят истински...

Откъс от "Минута вдъхновение за всеки ден. 365 урока за живота от книгите"

Автор: Гергана Лабова

Очаквайте през 2018г.

Сподели мнението си