Ако наистина искаш да успееш, със сигурност ще успееш!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се предавай, Откъси
снимка: yaziup.com

снимка: yaziup.com

Нищо не е така важно за успеха, както… желанието за успех!

В природата съществува велик закон – Законът на привличането, според който всички неща – от атомите до хората – се привличат едно към друго в зависимост от степента на сходство помежду си, от взаимната си нужда. Обратната страна на този закон – която е просто още едно проявление на силата му – се нарича отблъскване и е другият полюс на привличането. Тук нещата се отблъскват едно от друго в зависимост от степента, в която се различават, противопоставят и не се нуждаят едно от друго.

Законът на привличането е универсален и действа на всички нива на живота – от физическото до духовното. Неговите процеси са едни и същи и постоянни, затова можем да изследваме феномените на едно ниво, наблюдавайки ги на друго. Като започнем от невидимите за окото частици, електрони и йони, които образуват атомите, откриваме проявление на този закон – едни електрони се привличат помежду си, но отблъскват други. Това води до формиране на групи, комбинации и колонии от електрони, които в това състояние на обща хармония проявяват и образуват т.нар. атоми… На нивото на самите атоми откриваме много степени на сходство и привличане между тях. Това ги кара да се комбинират и да образуват молекулите, изграждащи всички форми на материята… Понякога атом от една молекула влиза в контакт или се приближава към друг атом и бум! – молекулата експлодира, защото атомът се е откъснал и се е втурнал в прегръдките на другия атом, към който изпитва по-силен афинитет. Ще забележите, че в света на атомите има непрекъснати съюзи и раздели. При молекулите пък се открива привличане между молекули от същия вид на принципа, наречен кохезия. Така се образува материята… Кохезията е просто още една форма на проявление на закона на привличането, същият, който свързва всички неща… Този закон е навсякъде в природата, от света на атома до този на човека – на физическо, ментално и духовно ниво.

Но, ще попитате, какво общо има това с тайната на успеха? Общото е, че законът на привличането играе важна роля в постигането на успеха, в смисъл че привлича към нас нещата, хората и обстоятелствата, които са в съответствие с нашето искрено желание, искане и воля – точно както събира заедно атомите и другите частици, изграждащи материята. Превърнете се в атом на живото желание и ще привлечете човека, нещата и обстоятелствата, подходящи за осъществяването на желанието ви. Ще срещнете хората, които мислят в същата насока, ще бъдете привлечени към тях и те към вас. Така ще създадете взаимоотношения, които ще работят за разгръщането на вашите желания – ще се доближите до подходящите хора и неща и всичко това като резултат от този велик природен закон на привличането. В него няма никаква магия, нищо свръхестествено или тайнствено – просто действие на един универсален закон… Затова много внимателно пристъпете към формирането, култивирането и проявяването на правилните желания – поддържайте ги твърдо, енергично и неизменно и ще задвижите този велик закон, играещ съществена роля в тайната на успеха.

Желанието е двигателната сила в живота. То е основната жизнена енергия, която възбужда умовете на живите твари и ги подтиква към действие. Без силно желание никое постижение не заслужава да се нарече така. Колкото по-голямо е желанието, толкова по-голямо ще е количеството генерирана и проявена енергия, ако приемем, че всичко останало е по равно. Това ще рече, че сред десет души с еднакъв интелект, физическа сила и ментална активност – еднакви във всичко, освен в желанието, онези, при които то е най-силно, ще надминат останалите в неговото проявление и в постижението си; а сред самите победители онзи, в който желанието гори с неугасим пламък, ще подчини останалите със силата на своята първична енергия. Желанието не само дава на човека вътрешния подтик, чрез който той да разгърне своите способности, но и го кара да излъчва по-фините и неуловими ментални и жизнени сили на своята същност, които като вълните на магнита или електрическите вълни от динамото се пръскат във всички посоки и въздействат на намиращите се в неговото силово поле. Желанието е истинска, действаща, ефективна природна сила и служи, за да привлича, притегля и води към центъра онова, което е в съответствие с природата на желанието.

Желанието е в центъра на Закона на привличането. В природата има тенденция към центъра на дадено желание да се привличат и притеглят онези неща, които са нужни за осъществяването му. Човек “получава това, което му се полага” с помощта на своята естествена сила на желанието. На нея се гради целият феномен на менталното въздействие. И щом това е така, не е ли съвсем очевидно, че онзи, който иска да постигне нещо, трябва да се постарае да създаде силно желание и също толкова усърдно да овладее изкуството на визуализацията, така че да създаде ясна ментална картина на желаното нещо – матрица, в която да се “излее” бъдещата реалност?… В тайната на успеха желанието играе основна роля. Без желание за успех няма успех.

 

Тайната на успеха – Уилям Аткинсън, williamwalkeratkinson.wwwhubs.com

Издателство: Шамбала, shambhalabg.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.