Естер и Джери Хикс: Какво забравяме, когато прилагаме Закона на привличането

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: Life.hu

снимка: Life.hu

Важно е не само какво мислиш, а и как се чувстваш по отношение на това, което мислиш!

Точно както законът за гравитацията неизменно действа на всяка физическа материя на вашата планета, така и Законът за привличането винаги откликва на всички вибрации. Всяка мисъл, независимо дали си съсредоточен в миналото, настоящето, или бъдещето, е вибрация и има силата да привлича към себе си. Всяка мисъл излъчва сигнал, подобен на радио сигнал, който Законът за привличането разпознава и на който откликва. Мощният, неизменен Закон за привличането (подобните неща се привличат) дава неизменни резултати в отговор на вибрациите, които излъчваш… Когато започнеш да разбираш вибрационната природа на мисълта и начина, по който й откликва Законът за привличането, ще започнеш да разбираш и как става така, че ти си творец на собствената си действителност. Всичко в живота ти идва при теб в отговор на съсредоточаването на мислите ти, но докато не разбереш вибрационната природа на мислите си и не откриеш начин да ги различаваш, няма да имаш съзнателен контрол над собствения си живот.

Съзнателното сътворяване е много повече от това съзнателно да избираш нещата, към които насочваш вниманието си. Макар че е хубаво съзнателно да избираш към какво насочваш вниманието си, трябва също така да усещаш какъв е вибрационният състав на мисълта ти. Само тогава имаш истински съзнателен контрол над това, което твориш. Може например да си съсредоточен върху мисълта за финансово благополучие. Но както всички теми, така и тази за парите съдържа в себе си голямо разнообразие. В едната крайност е мисълта за присъствието на финансово благополучие, в в другата – мисълта за отсъствие на финансово благополучие. И така, ако опростим крайно нещата, всяка тема може да бъде разглеждана като две отделни теми: това, което желаеш, и липсата на това, което желаеш…

Всяка тема има голям диапазон от вибрации

Хората понякога твърдят, че определено мислят за повече пари и не разбират защо (ако това, което казваме, е вярно) те не идват в живота им. Но темата за парите има голям диапазон от вибрации. Те варират от великолепно, несекващо изобилие чак до отчайваща липса на изобилие… Да насочиш мислите си към темата за пари е една добра първа стъпка, но след това е необходимо да разбереш къде всъщност се намираш в този богат диапазон от потенциални вибрации, свързани с мисълта за пари. Към кой край на емоционалната скала клониш? По-близо до великолепното изобилие или до отчайващата липса на пари? Ако разбираш емоциите си, лесно можеш да отговориш на този въпрос, защото именно чрез осъзнаването на емоциите си разбираш какъв е вибрационният състав на мислите ти. Всъщност, най-важен е начинът, по който се чувстваш, когато съсредоточаваш мисълта си.

Как те кара да се чувстваш тази мисъл?

Някои хора започват да приемат, че Получаваш това, за което мислиш. Но ние бихме искали да доуточним това твърдение, като добавим: Получаваш това, което чувстваш по отношение на това, за което мислиш.

 И така, къде се намираш на тази скала от потенциални вибрации, свързани с темата за парите? Може често да казваш, че искаш повече пари, но ако постоянно чувстваш разочарование или дори страх от това, че нямаш достатъчно, тогава вибрацията, която излъчваш във връзка с парите, не съвпада с желанието, което си заявил. А където е вибрацията ти, там е и точката ти на привличане. Това, което действително се случва в живота ти във връзка с темата за парите, винаги съвпада с вибрацията, която излъчваш.

Като наблюдаваш това, което се проявява или ти се случва, можеш да получиш доста точна представа за това къде се намираш на Вибрационната скала на възможностите. И тази представа може да ти бъде от огромна полза. Възможно е обаче да разбереш къде се намираш на Вибрационната скала още преди нещата да започнат да се проявяват в живота ти и това е много по-добър начин да постигнеш съзнателен контрол над преживяванията си.

 

Изумителната сила на осъзнатото намерение – Естер и Джери Хикс, abraham-hicks.com

Издaтелство: Сребърно звънче,  srebarnozvanche.bg

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.