Не обвинявайте другите за това, което сами сте си причинили

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: www.educationportal.mp.gov.in

снимка: www.educationportal.mp.gov.in

Бъдете справедливи към себе си, за да бъдете справедливи и към обкръжаващите.

Днес повечето хора се оплакват от условията на живота, но малцина си задават въпроса, кое е съществено за тях при дадените условия. Някои ще кажат, че съществено е за хората да имат любов, да бъдат умни и добри. И това е необходимо за човека, но в даден момент, кое е съществено за него? Представете си, че срещате човек бос, окъсан, без хляб в торбата си, без наука и го запитвате, от какво има нужда в дадения момент. Макар, че той е бос, окъсан, неучен, но веднага ще ви отговори, че се нуждае от хляб. Значи, този човек, който е лишен от много неща, намира за най-важно и съществено хляба. Щом има хляб, който поддържа живота му, той може всичко да постигне.

Както гладният се нуждае от хляб, така сегашните хора се нуждаят от справедливост. Човек трябва да бъде справедлив! Щом се натъкне на известно страдание или на някаква мъчнотия, той не трябва да търси вината в Провидението, в окръжаващите или в условията, но трябва да се вгледа в себе си, да признае, че вината за всички неуспехи се крие в самия него. Това изисква законът на справедливостта. Несправедливият човек прилича на някой беден, но озлобен човек. Каквото и да му дадат, той го хвърля настрана; мисли, че хората са виновни за положението му. Обаче, като погладува няколко дни, гладът го възпитава, и той приема с благодарност всичко, каквото му дават.

Той благодари и за сухия хляб; взима парчето хляб, накисва го във вода и казва: Добре,че се намери и това парче хляб. Без него бях осъден на големи страдания.

Като ученици, вие трябва да дадете възможност на справедливостта да се прояви във вас. За да бъдете справедливи, спазвайте следните правила: никога не обвинявайте хората за това, което вие сами сте си причинили. Никога не изисквайте от хората това, което сами не можете да направите.

– Защо не ме уважават хората? -Защото и ти не ги уважаваш. – Защо не ме обичат? – Защото и ти не ги обичаш. – Защо не мислят добре за мене и не ми помагат? – Защото и ти не мислиш добре за тях и не им помагаш. – Защо хората не ме оставят спокоен, а се занимават с мене? – Защото и ти постъпваш така с тях.

Преди всичко, човек е несправедлив към себе си. Цял ден той ходи без работа из града, умори се и, като се върне у дома си, оплаква се, че краката го болят. На другия ден пък отива на нивата, с часове вдига и слага мотиката, докато ръцете му се покрият с пришки.

Бъдете справедливи към ръцете и краката си, не ги уморявайте.

Ще кажете, че сте заставени да работите много, поради тежките условия на живота. Никой не ви е заставил, освен вие самите. Като отидеш при някой господар, ще му кажеш, че ще работиш четири часа физически труд, след което ще се заемеш с духовна работа. Четири часа съзнателна работа е достатъчно.

Вие се пресилвате, нарушавате чистотата на своите очи и уши, като ги заставяте да гледат и да чуват непотребни неща, а след това се чудите, какво е станало, че сте се уморили, че зрението и слухът ви отслабнали.

Бъдете справедливи към себе си, за да бъдете справедливи и към обкръжаващите.

 – Ама не мога да обичам всички хора. – Това е друг въпрос.

Любовта изисква съвършени хора. Важно е, че човек може да бъде справедлив. Дали някой човек е добър, или лош, това е негова работа. Обаче, ти трябва да бъдеш справедлив към него. Следователно, който иска да приложи любовта, трябва да бъде справедлив. Любовта не търпи несправедливи работи. Не можеш да обичаш, преди да си бил справедлив. Не казвай, че за нищо не те бива, че от тебе нищо не може да излезе, че не си умен. Казваш ли така за себе си, ти си несправедлив.

Природата е вложила в тебе дарби и способности, да се развиваш, човек да станеш, а ти не работиш, мързелив си. Щом не работиш, не можеш да постигнеш желанията си, но ще знаеш, че причината е в теб!

 

Методи за самовъзпитание – Петър Дънов, bratstvoto.net

Издателство: Бяло братство, bialobratstvo.info

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.