Мечтателите ще спасят света

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: zellox.com

снимка: zellox.com

Избирайте внимателно мечтите си днес. Те ще определят какъв ще е животът ви утре…

Мечтателите ще спасят света. Както видимото се крепи от духовното, така човечеството, при всичките му изпитания, грешки и страдания, се поддържа от красивите мечти на самотните си мечтатели. Човешкият род не може да забрави своите мечтатели; не може да остави идеалите им да избледнеят и отмрат. Той живее с тях – припознава ги като реалност, която един ден ще види и разбере. Композитори, скулптори, художници, поети, пророци, мъдреци – това са творците на идещия свят, архитектите на рая. Светът е красив, благодарение на тях; без тях едва кретащото човечество ще загине.

Който храни красива мечта и възвишен идеал в сърцето си, един ден ще ги осъществи. Колумб мечтал за други земи и ги е намерил; Коперник си е представял други светове и безкрайна вселена и ги е открил; Буда е получил видение на духовен свят с безупречна красота и съвършен мир и е влязъл в него.

Насърчавайте мечтите си; насърчавайте идеалите си; насърчавайте музиката, която извира от сърцето ви, красотата, която се оформя в ума ви, изяществото, което обгръща най-прекрасните ви мисли, защото от тях ще произтекат всички блажени условия, цялото райско обкръжение; от тях, ако им останете верни, най-накрая ще се изгради светът ви. Пожелай, и ще получиш; имай стремеж, и ще го осъществиш… „Поискай, и ще ти дадат.“

Имайте възвишени мечти и, каквито са мечтите ви, такива ще станете. Мечтата е обещанието за онова, което ще бъдете един ден; вашият идеал е пророчеството за онова, което един ден ще се осъществи.

Най-големите постижения отначало и за известно време са били мечти. Дъбът спи в желъда; птицата чака в яйцето; във възвишената мечта на душата се заражда ангел. Мечтите са кълновете на действителността.

Състоянието на живота ви може да не е благоприятно, но няма да остане такова, ако имате идеал и се стремите да го осъществите. Не е възможно да го имате вътре и да останете без него…

Какъвто и живот да водиш сега, ти ще затънеш, ще останеш или ще се издигнеш с мислите си, с мечтите си, с идеала си. Ще станеш ограничен като тесногръдото си желание или велик като възвишения си стремеж… Глупавите, невежите и мързеливите виждат само привидния резултат от нещата, а не самите неща; говорят за късмет, съдба и шанс. Когато видят някой да забогатява, казват: „Какъв късмет извади!“ Като гледат друг да се прочува като велик учен, възкликват: „Какъв галеник на съдбата!“ А забелязвайки благотворния характер и влиятелността на трети, отбелязват: „На всяка крачка го съпътства шансът!“ Не виждат изпитанията, неуспехите, борбата, през които доброволно са преминали тези хора, за да натрупат жизнения си опит; не подозират какви жертви са направили, какви дръзки усилия са положили, каква вяра са мобилизирали, за да преодолеят привидно непреодолимото и да осъществят мечтата на сърцето си. Те не знаят за тъмнината и терзанията; те само виждат светлината и радостта и наричат това „късмет“; не виждат дългия и мъчителен път, а само постигнатата цел, и го наричат „щастлива съдба“; не разбират процеса, а виждат само резултата, и го наричат „шанс“.

Във всяко човешко начинание има усилие и има резултат; и величината на усилието е мерило за резултата. Това не е шанс. Така наречените дарби, сили, материални, интелектуални и духовни заложби са плодове на усилие; те са реализирани мисли, постигнати цели, осъществени мечти.

Мечтата, която величаете в ума си, идеалът, на който се прекланяте в сърцето си – с това ще изградите живота си и това ще станете…

 

Мислещият човек – Джеймс Алън, jamesallen.wwwhubs.com

Издателство: Skyprint, skyprintbooks.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.