Мечтателите ще спасят света

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Осъзнавай | 0 Коментара
снимка: zellox.com

снимка: zellox.com

Избирайте внимателно мечтите си днес. Те ще определят какъв ще е животът ви утре…

Мечтателите ще спасят света. Както видимото се крепи от духовното, така човечеството, при всичките му изпитания, грешки и страдания, се поддържа от красивите мечти на самотните си мечтатели. Човешкият род не може да забрави своите мечтатели; не може да остави идеалите им да избледнеят и отмрат. Той живее с тях – припознава ги като реалност, която един ден ще види и разбере. Композитори, скулптори, художници, поети, пророци, мъдреци – това са творците на идещия свят, архитектите на рая. Светът е красив, благодарение на тях; без тях едва кретащото човечество ще загине.

Който храни красива мечта и възвишен идеал в сърцето си, един ден ще ги осъществи. Колумб мечтал за други земи и ги е намерил; Коперник си е представял други светове и безкрайна вселена и ги е открил; Буда е получил видение на духовен свят с безупречна красота и съвършен мир и е влязъл в него.

Насърчавайте мечтите си; насърчавайте идеалите си; насърчавайте музиката, която извира от сърцето ви, красотата, която се оформя в ума ви, изяществото, което обгръща най-прекрасните ви мисли, защото от тях ще произтекат всички блажени условия, цялото райско обкръжение; от тях, ако им останете верни, най-накрая ще се изгради светът ви. Пожелай, и ще получиш; имай стремеж, и ще го осъществиш… „Поискай, и ще ти дадат.“

Имайте възвишени мечти и, каквито са мечтите ви, такива ще станете. Мечтата е обещанието за онова, което ще бъдете един ден; вашият идеал е пророчеството за онова, което един ден ще се осъществи.

Най-големите постижения отначало и за известно време са били мечти. Дъбът спи в желъда; птицата чака в яйцето; във възвишената мечта на душата се заражда ангел. Мечтите са кълновете на действителността.

Състоянието на живота ви може да не е благоприятно, но няма да остане такова, ако имате идеал и се стремите да го осъществите. Не е възможно да го имате вътре и да останете без него…

Какъвто и живот да водиш сега, ти ще затънеш, ще останеш или ще се издигнеш с мислите си, с мечтите си, с идеала си. Ще станеш ограничен като тесногръдото си желание или велик като възвишения си стремеж… Глупавите, невежите и мързеливите виждат само привидния резултат от нещата, а не самите неща; говорят за късмет, съдба и шанс. Когато видят някой да забогатява, казват: „Какъв късмет извади!“ Като гледат друг да се прочува като велик учен, възкликват: „Какъв галеник на съдбата!“ А забелязвайки благотворния характер и влиятелността на трети, отбелязват: „На всяка крачка го съпътства шансът!“ Не виждат изпитанията, неуспехите, борбата, през които доброволно са преминали тези хора, за да натрупат жизнения си опит; не подозират какви жертви са направили, какви дръзки усилия са положили, каква вяра са мобилизирали, за да преодолеят привидно непреодолимото и да осъществят мечтата на сърцето си. Те не знаят за тъмнината и терзанията; те само виждат светлината и радостта и наричат това „късмет“; не виждат дългия и мъчителен път, а само постигнатата цел, и го наричат „щастлива съдба“; не разбират процеса, а виждат само резултата, и го наричат „шанс“.

Във всяко човешко начинание има усилие и има резултат; и величината на усилието е мерило за резултата. Това не е шанс. Така наречените дарби, сили, материални, интелектуални и духовни заложби са плодове на усилие; те са реализирани мисли, постигнати цели, осъществени мечти.

Мечтата, която величаете в ума си, идеалът, на който се прекланяте в сърцето си – с това ще изградите живота си и това ще станете…

 

Мислещият човек – Джеймс Алън, jamesallen.wwwhubs.com

Издателство: Skyprint, skyprintbooks.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Акцент на деня…

Убеден съм, че пречките идват, за да измерят колко силно желаеш нещо. (Лидерът, който нямаше титла - Робин Шарма)

Рядко го осъзнаваме. Всъщност, почти никога. И се отказваме. Отказваме се точно в момента, в който сме на прага да осъществим мечтата си, да променим живота си, дa постигнем... себе си. И забравяме, че най-тъмно винаги е, преди да се съмне. Забравяме, че умората и отчаянието, които изпитваме в момента, не са знаци, с които съдбата ни казва да се откажем, а знаци, че даваме най-доброто от себе си. И че единственото, което трябва да направим, е да поемем дъх, да затворим очи... и да продължим. Да не предаваме себе си. Да не се обръщаме назад. Да не гледаме със страх напред. Да се съсредоточим върху момента сега. Върху това да извадим скритите запаси от енергията си. Върху това да се облегнем на вярата си. Върху това да докажем, най-вече на себе си, че сме по-големи и от най-големите камъни, които се появяват по пътя ти. Защото голямата награда идва за тези, които полагат големи усилия. Които поемат голям риск. Които преживяват голяма трансформация. Тези, които избират да не слушат разума, а да чуят сърцето си. Тези, които се отказват да бъдат като другите - "трезвомислещи", "зрели", непоемащи "непремерени рискове" (та, нали ако рискът е премерен, изобщо не е риск!) и избират да бъдат различни, да бъдат себе си. Тези, които се осмеляват да живеят истински...

Откъс от "Минута вдъхновение за всеки ден. 365 урока за живота от книгите"

Автор: Гергана Лабова

Очаквайте през 2018г.

Сподели мнението си