Мислите притеглят към себе си само подобни на тях мисли

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Препоръчано, Вярвай | 0 Коментара

снимка: improntaunika.it

Забравете завина­ги всички мисли за страх и ненавист!

Мислите на другите въздействат върху нас в много по-голяма степен, отколкото предпо­лагаме. Не става дума за мненията на другите, а за техните мисли. По този повод един мисли­тел удачно се е изразил, че „мислите са вещи. И наистина „мислите са вещи“ и при това с много силно въздействие. Ако не прозрем този факт, ще останем под влиянието на една власт­на сила, същността на която твърде малко по­знаваме. Но ако разберем законите, които я управляват, ще сме в състояние да я подчиним на себе си и да направим от нея наш съюзник.

Всяка възникваща у нас мисъл, независимо дали е силна, или слаба, добра, или лоша, здрава, или болна, изпраща вълни, които се колебаят и в по-голяма или в по-малка степен влияят на всички, с които сме в съприкосновение или ко­ито се намират в кръга на въздействието ни. Мисловните вълни приличат много на кръго­вете по повърхността на водата, предизвикани от хвърления в нея камък. Кръговете се дви­жат във все по-широки и по-широки окръжно­сти, започващи от самия център. Съответно, ако нашите мисли изпращат силни вълни към определен предмет, той би почувствал най-сил­но тяхното въздействие.

Мислите притеглят към себе си само подо­бни на тях мисли: добрите – други добри мис­ли, а лошите – други лоши мисли; ободряващи­те – подобни на тях; унилите и предизвикващи съмнение мисли следват същото правило и т.н. и т.н.

Вашата мисъл привлича към себе си съот­ветните мисли на другите и по този начин те се наслагват върху нея. Разбирате ли до какво во­ди това? Ако у вас се появи някоя боязлива ми­съл, вие привличате към себе си всички страх­ливи мисли от обкръжаващата ви среда. Кол­кото по-настойчиво мислите за това, толкова повече ще се увеличава и притокът на такива мисли към вас. Но ако мислено си кажете: „Аз не се боя“, всяка смела мисъл от обкръжава­щия ви свят ще се устреми към вас и ще ви помогне. Опитайте се да го направите, отстра­нете страхливите си помисли. Нима не знаете, че страхът заедно с по-голямото си дете – тъга­та – е причинила повече бедност, нещастия и неуспехи, отколкото всичко друго на този свят. Страхът и ненавистта са родители на всички лоши мисли у хората.

Сега искам от вас да изкорените тези зли плевели – страха и ненавистта. Изтръгнете ги, тъй като те заду­шават градината ви заедно с други плевели: пе­чал, съмнение, плашливост, самоунижение, ре­вност, злоба, завист, клевета и прочее натрап­чиви мисли. Те в решаваща степен пречат на вашия успех и вие бихте могли да се убедите в това само ако малко поразмислите над моите думи. Повдигнете умствените си щори и пусне­те лъчезарен поток от мисли на радост и щас­тие свободно да се леят върху вас – тогава от­чаянието и неуспехът ще ви забравят завинаги. Ако бяхте мой най-близък приятел и това бяха последните ми думи на този свят, бих из­викал колкото сили имам: „Забравете завина­ги всички мисли за страх и ненавист!“

 

Психология на успеха – Уилям Аткинсън, williamwalkeratkinson.wwwhubs.com

Издателство: Хомо футурус, homo-futurus.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Акцент на деня…

Убеден съм, че пречките идват, за да измерят колко силно желаеш нещо. (Лидерът, който нямаше титла - Робин Шарма)

Рядко го осъзнаваме. Всъщност, почти никога. И се отказваме. Отказваме се точно в момента, в който сме на прага да осъществим мечтата си, да променим живота си, дa постигнем... себе си. И забравяме, че най-тъмно винаги е, преди да се съмне. Забравяме, че умората и отчаянието, които изпитваме в момента, не са знаци, с които съдбата ни казва да се откажем, а знаци, че даваме най-доброто от себе си. И че единственото, което трябва да направим, е да поемем дъх, да затворим очи... и да продължим. Да не предаваме себе си. Да не се обръщаме назад. Да не гледаме със страх напред. Да се съсредоточим върху момента сега. Върху това да извадим скритите запаси от енергията си. Върху това да се облегнем на вярата си. Върху това да докажем, най-вече на себе си, че сме по-големи и от най-големите камъни, които се появяват по пътя ти. Защото голямата награда идва за тези, които полагат големи усилия. Които поемат голям риск. Които преживяват голяма трансформация. Тези, които избират да не слушат разума, а да чуят сърцето си. Тези, които се отказват да бъдат като другите - "трезвомислещи", "зрели", непоемащи "непремерени рискове" (та, нали ако рискът е премерен, изобщо не е риск!) и избират да бъдат различни, да бъдат себе си. Тези, които се осмеляват да живеят истински...

Откъс от "Минута вдъхновение за всеки ден. 365 урока за живота от книгите"

Автор: Гергана Лабова

Очаквайте през 2018г.

Сподели мнението си