Мислите притеглят към себе си само подобни на тях мисли

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Вярвай, Откъси, Препоръчано

снимка: improntaunika.it

Забравете завина­ги всички мисли за страх и ненавист!

Мислите на другите въздействат върху нас в много по-голяма степен, отколкото предпо­лагаме. Не става дума за мненията на другите, а за техните мисли. По този повод един мисли­тел удачно се е изразил, че „мислите са вещи. И наистина „мислите са вещи“ и при това с много силно въздействие. Ако не прозрем този факт, ще останем под влиянието на една власт­на сила, същността на която твърде малко по­знаваме. Но ако разберем законите, които я управляват, ще сме в състояние да я подчиним на себе си и да направим от нея наш съюзник.

Всяка възникваща у нас мисъл, независимо дали е силна, или слаба, добра, или лоша, здрава, или болна, изпраща вълни, които се колебаят и в по-голяма или в по-малка степен влияят на всички, с които сме в съприкосновение или ко­ито се намират в кръга на въздействието ни. Мисловните вълни приличат много на кръго­вете по повърхността на водата, предизвикани от хвърления в нея камък. Кръговете се дви­жат във все по-широки и по-широки окръжно­сти, започващи от самия център. Съответно, ако нашите мисли изпращат силни вълни към определен предмет, той би почувствал най-сил­но тяхното въздействие.

Мислите притеглят към себе си само подо­бни на тях мисли: добрите – други добри мис­ли, а лошите – други лоши мисли; ободряващи­те – подобни на тях; унилите и предизвикващи съмнение мисли следват същото правило и т.н. и т.н.

Вашата мисъл привлича към себе си съот­ветните мисли на другите и по този начин те се наслагват върху нея. Разбирате ли до какво во­ди това? Ако у вас се появи някоя боязлива ми­съл, вие привличате към себе си всички страх­ливи мисли от обкръжаващата ви среда. Кол­кото по-настойчиво мислите за това, толкова повече ще се увеличава и притокът на такива мисли към вас. Но ако мислено си кажете: „Аз не се боя“, всяка смела мисъл от обкръжава­щия ви свят ще се устреми към вас и ще ви помогне. Опитайте се да го направите, отстра­нете страхливите си помисли. Нима не знаете, че страхът заедно с по-голямото си дете – тъга­та – е причинила повече бедност, нещастия и неуспехи, отколкото всичко друго на този свят. Страхът и ненавистта са родители на всички лоши мисли у хората.

Сега искам от вас да изкорените тези зли плевели – страха и ненавистта. Изтръгнете ги, тъй като те заду­шават градината ви заедно с други плевели: пе­чал, съмнение, плашливост, самоунижение, ре­вност, злоба, завист, клевета и прочее натрап­чиви мисли. Те в решаваща степен пречат на вашия успех и вие бихте могли да се убедите в това само ако малко поразмислите над моите думи. Повдигнете умствените си щори и пусне­те лъчезарен поток от мисли на радост и щас­тие свободно да се леят върху вас – тогава от­чаянието и неуспехът ще ви забравят завинаги. Ако бяхте мой най-близък приятел и това бяха последните ми думи на този свят, бих из­викал колкото сили имам: „Забравете завина­ги всички мисли за страх и ненавист!“

 

Психология на успеха – Уилям Аткинсън, williamwalkeratkinson.wwwhubs.com

Издателство: Хомо футурус, homo-futurus.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.