Каква е разликата между успешните хора и посредствените?

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Вярвай | 0 Коментара

снимка: thenewslens.com

За да успееш, трябва да се научиш да се съсредоточаваш върху това, което правиш. И да му се посвещаваш…

Изкуството да се съсредоточим върху даде­на мисъл е една от най-ценните способности на човека. Известни са предимствата на онези, които предпочитат „да отдадат душата си на една идея“, „да се заемат с една работа и да я свършат добре“ и т.н. Навярно сте чували за художника, който обяснил чудесните си карти­ни с това, че „смесил малко мозък в боите“, и за миньора, който „вложил малко мозък в кир­ката си“.

Вие съзнавате, че дори и най-простата ра­бота може да се свърши по-добре, ако съсредо­точим мислите си върху нея. Работниците се отличават един от друг по интереса, който вла­гат в работата си. Човек, който се интересува и намира нравствено удовлетворение в работата си, я изпълнява най-добре и се чувства щаст­лив. Този, който постоянно гледа часовника си и приключва работа „при звука на сирената“, наподобява проста машина. Ако „мислите с ръцете и с ума си“, винаги ще намерите работа. Именно такива работници са рядкост и тях търсят преди всичко предприемачите.

Но каква е връзката на всичко това със съ­средоточаването? В това, че интересът, който влагаме в работата си, е резултат от възможностите ни да се съсредоточим върху нея. Човек, който използва съсредоточаването, от­странява отвличащите го впечатления, отдава духовните си сили на труда и постига най-доб­ри резултати, независимо какъв е – надничар, архитект, чиновник, поет, художник или бан­кер. Всеки, който е успял, е развил у себе си из­куството да се съсредоточава. Може би дори не го съзнава, но той го е развил у себе си. Опи­тайте и ще се убедите сами.

Ако съсредоточите мисълта си върху определена работа, вие ще я свършите по-добре; а ако я изпълните по-доб­ре, ще получите по-добро възнаграждение. То­ва, разбира се, е възможно, ако не се подценя­вате и не си внушавате чрез самохипноза, че за нищо не сте способен. И когато успеете, пред вас ще се открият широки перспективи – ако сегашният ви шеф не може да ви оцени, ще се намерят много други, които ще се възползват от труда ви и ще го възнаградят. Но вие трябва да се справяте отлично с работата си – не за­бравяйте това. На света няма нито един глу­пак, който ще ви плаща, за да не правите нищо. И нито един предприемач няма да позволи да ви наеме неговият конкурент, ако работите до­бре. А работата ви ще се цени високо само ако умеете да се съсредоточите върху нея. За да го постигнете, следва да се освободите от съмне­нията дали сте в състояние да се справите, ко­ето от своя страна изисква да овладеете изкус­твото за съсредоточаване. Всичко е в ръцете ви – необходимо е да вложите известни усилия, повече енергия и мъжество и да не се оплаква­те, че ви „притиска капиталът“. Бъдете уверени, че капиталът сам ще потърси услугите ви. Разбирате, нали?

 

Психология на успеха – Уилям Аткинсън, williamwalkeratkinson.wwwhubs.com

Издателство: Хомо футурус, homo-futurus.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Акцент на деня…

Убеден съм, че пречките идват, за да измерят колко силно желаеш нещо. (Лидерът, който нямаше титла - Робин Шарма)

Рядко го осъзнаваме. Всъщност, почти никога. И се отказваме. Отказваме се точно в момента, в който сме на прага да осъществим мечтата си, да променим живота си, дa постигнем... себе си. И забравяме, че най-тъмно винаги е, преди да се съмне. Забравяме, че умората и отчаянието, които изпитваме в момента, не са знаци, с които съдбата ни казва да се откажем, а знаци, че даваме най-доброто от себе си. И че единственото, което трябва да направим, е да поемем дъх, да затворим очи... и да продължим. Да не предаваме себе си. Да не се обръщаме назад. Да не гледаме със страх напред. Да се съсредоточим върху момента сега. Върху това да извадим скритите запаси от енергията си. Върху това да се облегнем на вярата си. Върху това да докажем, най-вече на себе си, че сме по-големи и от най-големите камъни, които се появяват по пътя ти. Защото голямата награда идва за тези, които полагат големи усилия. Които поемат голям риск. Които преживяват голяма трансформация. Тези, които избират да не слушат разума, а да чуят сърцето си. Тези, които се отказват да бъдат като другите - "трезвомислещи", "зрели", непоемащи "непремерени рискове" (та, нали ако рискът е премерен, изобщо не е риск!) и избират да бъдат различни, да бъдат себе си. Тези, които се осмеляват да живеят истински...

Откъс от "Минута вдъхновение за всеки ден. 365 урока за живота от книгите"

Автор: Гергана Лабова

Очаквайте през 2018г.

Сподели мнението си