Каква е разликата между успешните хора и посредствените?

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Вярвай, Откъси

снимка: thenewslens.com

За да успееш, трябва да се научиш да се съсредоточаваш върху това, което правиш. И да му се посвещаваш…

Изкуството да се съсредоточим върху даде­на мисъл е една от най-ценните способности на човека. Известни са предимствата на онези, които предпочитат „да отдадат душата си на една идея“, „да се заемат с една работа и да я свършат добре“ и т.н. Навярно сте чували за художника, който обяснил чудесните си карти­ни с това, че „смесил малко мозък в боите“, и за миньора, който „вложил малко мозък в кир­ката си“.

Вие съзнавате, че дори и най-простата ра­бота може да се свърши по-добре, ако съсредо­точим мислите си върху нея. Работниците се отличават един от друг по интереса, който вла­гат в работата си. Човек, който се интересува и намира нравствено удовлетворение в работата си, я изпълнява най-добре и се чувства щаст­лив. Този, който постоянно гледа часовника си и приключва работа „при звука на сирената“, наподобява проста машина. Ако „мислите с ръцете и с ума си“, винаги ще намерите работа. Именно такива работници са рядкост и тях търсят преди всичко предприемачите.

Но каква е връзката на всичко това със съ­средоточаването? В това, че интересът, който влагаме в работата си, е резултат от възможностите ни да се съсредоточим върху нея. Човек, който използва съсредоточаването, от­странява отвличащите го впечатления, отдава духовните си сили на труда и постига най-доб­ри резултати, независимо какъв е – надничар, архитект, чиновник, поет, художник или бан­кер. Всеки, който е успял, е развил у себе си из­куството да се съсредоточава. Може би дори не го съзнава, но той го е развил у себе си. Опи­тайте и ще се убедите сами.

Ако съсредоточите мисълта си върху определена работа, вие ще я свършите по-добре; а ако я изпълните по-доб­ре, ще получите по-добро възнаграждение. То­ва, разбира се, е възможно, ако не се подценя­вате и не си внушавате чрез самохипноза, че за нищо не сте способен. И когато успеете, пред вас ще се открият широки перспективи – ако сегашният ви шеф не може да ви оцени, ще се намерят много други, които ще се възползват от труда ви и ще го възнаградят. Но вие трябва да се справяте отлично с работата си – не за­бравяйте това. На света няма нито един глу­пак, който ще ви плаща, за да не правите нищо. И нито един предприемач няма да позволи да ви наеме неговият конкурент, ако работите до­бре. А работата ви ще се цени високо само ако умеете да се съсредоточите върху нея. За да го постигнете, следва да се освободите от съмне­нията дали сте в състояние да се справите, ко­ето от своя страна изисква да овладеете изкус­твото за съсредоточаване. Всичко е в ръцете ви – необходимо е да вложите известни усилия, повече енергия и мъжество и да не се оплаква­те, че ви „притиска капиталът“. Бъдете уверени, че капиталът сам ще потърси услугите ви. Разбирате, нали?

 

Психология на успеха – Уилям Аткинсън, williamwalkeratkinson.wwwhubs.com

Издателство: Хомо футурус, homo-futurus.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.