Вие избирате дали да бъдете просто свидетел на съдбата си, или нейн съ-творец

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Не се страхувай | 0 Коментара
снимка: hdwallpapers2k.com

снимка: hdwallpapers2k.com

Всеки има съдба. И в същото време всеки чертае съдбата си.

По въпроса за съдбата мненията по принцип се разли­чават. Едни смятат, че тя се намира в ръцете на човека. Други вярват, че е предопределена. Трети отиват по-далеч,  разглеждайки съдбата като участ или орис, изпрате­на на човека отгоре.

Коя гледна точка е най-близо до истината?

Всяка. Всички тези позиции са верни и дори равнопоставени. А нима може да бъде другояче в свят, който е ог­ледало? Всеки, застанал пред него, получава потвържде­ние на мислите си. Няма смисъл да питате огледалото да­ли ви е съдено да видите лицето си в отражението тъжно или весело.

От една страна, там се отразява това, което е, а от дру­га – какъвто пожелая да се видя, такъв и ще бъда. Ето защо въпросът за съдбата е въпросът за избора: дали да изберете предначертаната или предпочитате свободната. Цялата работа е във вашето убеждение – каквото избира­те, това и получавате.

Ако човек е убеден, че съдбата е предопределение и от него не можеш да се скриеш, тогава действително се реализира предварително решен сценарий. Безспорно в пространството на варианти съществува отделен поток, по който ще плува корабът на живота ви, ако го пуснете на воля. „Обреченият”, бъхтейки се в своя инфантилизъм, с благоговение вдига очи към небето, откъдето като ши­шарки върху него се сипят „ударите на съдбата”: „О, сила на провидението! О, десница на съдбата!” А всъщност не ти е писано, а на челото ти е издълба­но, че ти, будала такъв, се намираш във властта на несъз­нателен и твърде глуповат сън, на който сам си се обре­къл.

Такова глупаво невежество може да погуби не само живота на отделни хора, а цели цивилизации. Мислите, че преувеличавам ли? Ни най-малко, ако си спомните как е загинала могъщата Империя на инките, равна по разви­тието си на Римската. Когато испанските завоеватели, са­мо 170 души, акостирали на брега, посрещнала ги 40 000-ната армия на инките. Като видели пред себе си такава огромна сила, конквистадорите така се вцепенили от ужас, та чак мнозина се изпуснали в гащите си. Но по-нататък се случило нещо невероятно. От отчаяние испанците се спуснали с мечове срещу страшните индиански воини, а те дори не посмели да вдиг­нат оръжие в своя защита. На убийците им се усладило и през този ден посекли 7000 души. Позволили на испанци­те безпрепятствено да проникнат навътре в територията и да правят всичко, на което са способни жестокостта и ал­чността. За 50 години от 7 млн. инки били унищожени 5 млн. Всички произведения на изкуството варварите пре­топили на слитъци. Културата, датираща от хилядолетия, била унищожена.

Но как се е случило това? Защо един високоразвит народ е позволил на шепа ал­чни вандали да го изтребят?

Защото народът „твърде много знаел”. Значителните си познания по астрономия превърнали, или по-точно „извратили”, в астрология. Според предсказанията на жре­ците трябвало да настъпи ден, когато пришълци ще сло­жат край на Империята на инките. И ето, че денят дошъл. Но „образованите невежи” би­ли толкова убедени в своето знание, че дори не помисли­ли за съпротива и се примирили с неизбежното. Един от най-могъщите народи в Америка лесно би могъл да сма­же самозабравилите се грабители. Защото завоевателите нямали възможност веднага да повикат подкрепление и да прекарат многохилядна армия по море.

Инките били погубени от вярата им в неизбежното. Каквато и да бъде, вярата никога не е заблуждение – това е избор, който се реализира. Те биха могли да изберат сво­бодна съдба, но си избрали предначертаната.

Жалко наистина!

Щом човек поеме управлението на съдбата си в свои ръце, обстоятелствата веднага губят свойството си на фа­тална неизбежност. Можете да насочите кораба си към която и да е посока от участта, която уж ви е предназначе­на. Всичко е много просто – животът е като река. Ако са­мите вие гребете, имате възможност да избирате посока­та, а ако просто се предадете на течението, сте принудени да плувате в руслото на потока.

Например искате ли карма – ще получите карма. Мис­лейки, че участта ви зависи от някакви неумолими обсто­ятелства или грешки в минали животи, по този начин реа­лизирате съответния вариант.

Изборът е ваш – нали сте Божи син. А ако искате да бъдете създател на своята съдба, и това е във ваша власт. Огледалото ще бъде съгласно с всичко. Въпросът е само дали умеете да си служите с него.

 

Транссърфинг на реалността: Създател на реалността – Вадим Зеланд, zelands.com

Издателство: НСМ Медиа, nsmmediapublishing

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Акцент на деня…

Убеден съм, че пречките идват, за да измерят колко силно желаеш нещо. (Лидерът, който нямаше титла - Робин Шарма)

Рядко го осъзнаваме. Всъщност, почти никога. И се отказваме. Отказваме се точно в момента, в който сме на прага да осъществим мечтата си, да променим живота си, дa постигнем... себе си. И забравяме, че най-тъмно винаги е, преди да се съмне. Забравяме, че умората и отчаянието, които изпитваме в момента, не са знаци, с които съдбата ни казва да се откажем, а знаци, че даваме най-доброто от себе си. И че единственото, което трябва да направим, е да поемем дъх, да затворим очи... и да продължим. Да не предаваме себе си. Да не се обръщаме назад. Да не гледаме със страх напред. Да се съсредоточим върху момента сега. Върху това да извадим скритите запаси от енергията си. Върху това да се облегнем на вярата си. Върху това да докажем, най-вече на себе си, че сме по-големи и от най-големите камъни, които се появяват по пътя ти. Защото голямата награда идва за тези, които полагат големи усилия. Които поемат голям риск. Които преживяват голяма трансформация. Тези, които избират да не слушат разума, а да чуят сърцето си. Тези, които се отказват да бъдат като другите - "трезвомислещи", "зрели", непоемащи "непремерени рискове" (та, нали ако рискът е премерен, изобщо не е риск!) и избират да бъдат различни, да бъдат себе си. Тези, които се осмеляват да живеят истински...

Откъс от "Минута вдъхновение за всеки ден. 365 урока за живота от книгите"

Автор: Гергана Лабова

Очаквайте през 2018г.

Сподели мнението си