Вие избирате дали да бъдете просто свидетел на съдбата си, или нейн съ-творец

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се страхувай, Откъси
снимка: hdwallpapers2k.com

снимка: hdwallpapers2k.com

Всеки има съдба. И в същото време всеки чертае съдбата си.

По въпроса за съдбата мненията по принцип се разли­чават. Едни смятат, че тя се намира в ръцете на човека. Други вярват, че е предопределена. Трети отиват по-далеч,  разглеждайки съдбата като участ или орис, изпрате­на на човека отгоре.

Коя гледна точка е най-близо до истината?

Всяка. Всички тези позиции са верни и дори равнопоставени. А нима може да бъде другояче в свят, който е ог­ледало? Всеки, застанал пред него, получава потвържде­ние на мислите си. Няма смисъл да питате огледалото да­ли ви е съдено да видите лицето си в отражението тъжно или весело.

От една страна, там се отразява това, което е, а от дру­га – какъвто пожелая да се видя, такъв и ще бъда. Ето защо въпросът за съдбата е въпросът за избора: дали да изберете предначертаната или предпочитате свободната. Цялата работа е във вашето убеждение – каквото избира­те, това и получавате.

Ако човек е убеден, че съдбата е предопределение и от него не можеш да се скриеш, тогава действително се реализира предварително решен сценарий. Безспорно в пространството на варианти съществува отделен поток, по който ще плува корабът на живота ви, ако го пуснете на воля. „Обреченият”, бъхтейки се в своя инфантилизъм, с благоговение вдига очи към небето, откъдето като ши­шарки върху него се сипят „ударите на съдбата”: „О, сила на провидението! О, десница на съдбата!” А всъщност не ти е писано, а на челото ти е издълба­но, че ти, будала такъв, се намираш във властта на несъз­нателен и твърде глуповат сън, на който сам си се обре­къл.

Такова глупаво невежество може да погуби не само живота на отделни хора, а цели цивилизации. Мислите, че преувеличавам ли? Ни най-малко, ако си спомните как е загинала могъщата Империя на инките, равна по разви­тието си на Римската. Когато испанските завоеватели, са­мо 170 души, акостирали на брега, посрещнала ги 40 000-ната армия на инките. Като видели пред себе си такава огромна сила, конквистадорите така се вцепенили от ужас, та чак мнозина се изпуснали в гащите си. Но по-нататък се случило нещо невероятно. От отчаяние испанците се спуснали с мечове срещу страшните индиански воини, а те дори не посмели да вдиг­нат оръжие в своя защита. На убийците им се усладило и през този ден посекли 7000 души. Позволили на испанци­те безпрепятствено да проникнат навътре в територията и да правят всичко, на което са способни жестокостта и ал­чността. За 50 години от 7 млн. инки били унищожени 5 млн. Всички произведения на изкуството варварите пре­топили на слитъци. Културата, датираща от хилядолетия, била унищожена.

Но как се е случило това? Защо един високоразвит народ е позволил на шепа ал­чни вандали да го изтребят?

Защото народът „твърде много знаел”. Значителните си познания по астрономия превърнали, или по-точно „извратили”, в астрология. Според предсказанията на жре­ците трябвало да настъпи ден, когато пришълци ще сло­жат край на Империята на инките. И ето, че денят дошъл. Но „образованите невежи” би­ли толкова убедени в своето знание, че дори не помисли­ли за съпротива и се примирили с неизбежното. Един от най-могъщите народи в Америка лесно би могъл да сма­же самозабравилите се грабители. Защото завоевателите нямали възможност веднага да повикат подкрепление и да прекарат многохилядна армия по море.

Инките били погубени от вярата им в неизбежното. Каквато и да бъде, вярата никога не е заблуждение – това е избор, който се реализира. Те биха могли да изберат сво­бодна съдба, но си избрали предначертаната.

Жалко наистина!

Щом човек поеме управлението на съдбата си в свои ръце, обстоятелствата веднага губят свойството си на фа­тална неизбежност. Можете да насочите кораба си към която и да е посока от участта, която уж ви е предназначе­на. Всичко е много просто – животът е като река. Ако са­мите вие гребете, имате възможност да избирате посока­та, а ако просто се предадете на течението, сте принудени да плувате в руслото на потока.

Например искате ли карма – ще получите карма. Мис­лейки, че участта ви зависи от някакви неумолими обсто­ятелства или грешки в минали животи, по този начин реа­лизирате съответния вариант.

Изборът е ваш – нали сте Божи син. А ако искате да бъдете създател на своята съдба, и това е във ваша власт. Огледалото ще бъде съгласно с всичко. Въпросът е само дали умеете да си служите с него.

 

Транссърфинг на реалността: Създател на реалността – Вадим Зеланд, zelands.com

Издателство: НСМ Медиа, nsmmediapublishing

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.