Ние сме тези, които доброволно избираме ролята на жертва

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: www.ltocz.com

снимка: www.ltocz.com

Да избереш ролята на жертва значи да избереш миналото пред бъдещето, гнева пред прошката, омразата пред любовта. Да избереш ролята на жертва значи да се откажеш от силата си да променяш живота си. Да избереш ролята на жертва значи да саботираш себе си.

Вие и само вие решавате дали ще бъ­дете наранени, депресирани, разгневени, притеснени, уплашени, или виновни за някого или нещо на този свят. Можете не само да се разстройвате, когато хората не се държат към вас така, както ви се иска, можете да превръщате себе си в жертва и по стотици други на­чини. Ето някои от по-типичните, които можете да преодолеете.

Образованието. Вие се поставяте в положението на жертва, ако все още правите онова, за което няко­га сте учили, макар че то вече не ви доставя удоволствие. Ако сте на четиридесет години и сте адвокат или монтьор, само защото някакъв си седемнадесетгодишен хлапак е решил, че това трябва да бъде профе­сията ви, значи сте жертва на образованието си, кое­то някога е имало за цел да ви осигури свободата да си избирате работа, каквато обаче в действителност не сте постигнали. Колко често се доверявате на прецен­ката на седемнадесетгодишните за това как трябва за живеете живота си? Е, тогава защо да се придържате към решенията си от времето, когато сте били на се­демнадесет години, след като вече не сте? Бъдете то­ва, което искате да бъдете днес. Ако не сте доволни от себе си и от работата си, започнете да учите не­що ново.

Миналото. Можете да бъдете жертва на собстве­ното си минало, ако правите нещо само защото вина­ги сте го правили по този начин – например, женени сте само защото сте вложили в този брак двадесет и пет години, макар че се чувствате нещастни в него. Може би живеете някъде, където не ви харесва, само защото винаги сте живели там, или защото там са живели родителите ви. Може би ви се струва, че ще загубите част от себе си, ако се „отдръпнете“ от не­що важно в миналото си. Но каквото и да е било преди, то вече е минало. Ако все още се съобразявате с онова, което сте правили в миналото, за да решите какво можете или не можете да правите сега, най-вероятно сами се поставяте в положението на жертва, лишавайки се от царството на днешната свобода само защото никога не сте я имали в миналото.

Морал и ценностна система. Много е възможно да сте възприели система от морални убеждения, които не ви вършат особена работа и ненужно ви вредят, но така или иначе, продължавате да ги спазвате, защото те определят онова, което сте свикнали да очаквате от себе си. Може би смятате, че е редно да се извинявате, когато говорите или мислите различно от други­те. Или че винаги е лошо да се лъже. Може би сте въз­приели някакви сексуални убеждения, които не ви позволяват да се радвате на сексуалния си живот. Какъвто и да е случаят, можете да преразглеждате редовно моралните си убеждения и да не си позволявате да се самоманипулирате, като се придържате към норми, ко­ито просто не ви вършат работа.

Начинът, по който се отнасяте към тялото си. Човек може да се отнася крайно разрушително към тяло­то си и да стане жертва на себе си в крайната възможна степен – като се превърне в труп. Тялото ви е единственото, което ще имате някога, защо тогава да го превръщате в нещо, което не е здраво, привлекател­но и прекрасно? Като се оставяте да затлъстеете в резултат на неправилния си хранителен режим или лип­сата на физическа активност, ставате жертва на са­мите себе си. Като оставяте тялото си да се прист­расти към успокоителни, алкохол или цигари, вие мно­го успешно се самоунищожавате. Като не му давате достатъчно време за почивка или го съсипвате от стрес и напрежение, се поставяте в положението на жертва. Тялото ви е могъщ, съвършено настроен, ви­сокоефективен инструмент, но вие можете да го малтретирате по толкова много начини – просто като не го обичате, като го тъпчете с долнопробна храна и во­дещи към пристрастяване субстанции, които в крайна сметка ще го унищожат.

Представата ви за себе си. …Ако сте убедени, че не можете да нап­равите нещо, че сте непривлекателни, неинтелигентни и т.н., ще повярвате, че и другите имат същото мне­ние за вас, ще се държите по съответния начин и до­ри наистина ще станете такива. Да си създадете здра­вословна представа за себе си е от решаващо значение, ако не искате да бъдете жертва на рефлексите си и реакциите ви да бъдат предсказуеми, както когато лекарят ви чуква с чукче по коляното.

 

Бъди господар на живота си – Уейн Дайър, drwaynedyer.com

Издателство: Кибеа, kibea.net

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.