Не чакай обстоятелствата в живота ти да се променят! Промени ги ти!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се предавай, Откъси
снимка: qscourses.com.au

снимка: qscourses.com.au

Желаното идва при теб чрез мисълта, но посредством действието го получаваш и то става твое.

Мисълта е проявление на творческата мощ. Тя е силата, която кара творческата мощ да действа. Определен начин на мислене носи богатство, но не бива да се разчита единствено на мисълта и да се пренебрегва действието. Липсата на действие е скалата, в която се разбиват корабите на много съвременни научни построения по въпроса, които не успяват да свържат мисълта с действието.

Човек обаче трябва не само да мисли, но и да допълва мисълта си с лични действия. Влагайки мисъл, можеш да обърнеш златото в сърцето на планините към себе си, но то няма да се изкопае само, да се пречисти, да се изкове в монети и да се затъркаля по пътищата, търсейки начин да влезе в джоба ти.

От друга страна, посредством силата на върховния дух човешките дела могат да бъдат подредени така, че някой да открие златната мина, а после други хора да действат и извършват сделките си така, че в крайна сметка златото да стигне до теб. Ти, на свой ред, трябва да организираш работите си така, че да си в състояние да получиш това злато, когато то стигне до теб. В действителност мисълта ти е накарала всички предмети, одушевени и неодушевени, да действат така, че да ти донесат всичко, което си пожелал, но е нужна твоята лична активност, за да ти осигури получаването на желаните блага….

Желаното идва при теб чрез мисълта, но посредством действието го получаваш и то става твое.

Действието, което се изисква от теб, може да бъде всякакво, важното е да действаш веднага, в настоящето. Не можеш да действаш в миналото, защото миналото вече го няма… Не можеш да действаш в бъдещето, тъй като бъдещето още не съществува и не е възможно да прецениш как ще действаш в някое бъдещо обстоятелство, докато то не настъпи.

Ако в момента не се намираш в подходяща среда или не се занимаваш с подходяща работа, не мисли, че можеш да отложиш действието си, докато не попаднеш в нужната среда или на подходящата работа. Не пилей време от настоящето, обмисляйки какъв е най-благоприятният възможен ход на бъдещите събития. Имай вяра в силата си и ще преодолееш всяко ново неблагоприятно обстоятелство, когато възникне. Ако действаш в настоящето с ум, насочен към бъдещето, ще работиш с раздвоена воля и съзнание и действието ти няма да даде резултат. Вложи цялото си същество в действието, което извършваш тук и сега…

Действай сега! Няма друг, по-подходящ момент, освен моментът сега и никога няма да има друг подходящ момент, освен настоящият. Ако изобщо някога имаш намерение да започнеш да работиш за получаването на това, което искаш трябва да започнеш сега

Не мисли за това дали вчерашната работа е била добре свършена. Свърши днешната си работа добре. Не се опитвай да свършиш утрешната работа днес. Ще имаш достатъчно време да я свършиш, когато й дойде времето. Не се опитвай по окултни или мистични пътища да влияеш върху хора и събития, до които нямаш достъп. Не чакай със скръстени ръце да се промени ситуацията в живота ти. Няма да има промяна, докато не започнеш да действаш. Можеш да въздействаш върху средата, в която се намираш в момента, така че да предизвикаш промяна и да достигнеш до по-благоприятна среда.

Задръж в съзнанието си с вяра и ясна цел визията за себе си, как постъпваш в други, по-добри обстоятелства, но въздействай върху сегашните обстоятелства с цялото си сърце и с всичката сила на душата и ума си. Не пилей време в дневни мечтания и строежи на въздушни замъци. Придържай се към вътрешния образ на нещата, които желаеш, и действай сега

Ако работиш някаква работа и чувстваш, че това не е твоята работа, не чакай докато случаят ти даде правилната работа. Това няма да се случи, преди да започнеш да действаш. Не се обезкуражавай, недей да хленчиш, не пасувай защото не си на мястото си. Няма човек, който да е толкова „не на мястото си”, че да не може да намери „мястото си”, и няма човек, който се занимава с неподходяща работа да не може да открие подходящата…

Твоята ясна визия и вяра ще приведат в движение цялата съзидателна сила на Вселената и тя ще ти донесе исканата позиция, а твоите действия ще активират силите в околната среда да те придвижат към целта.

 

Науката да станеш богат – Уолъс Д. Уотлъс, wikipedia

Издaтелство: Шамбала, shambhalabg.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.