Гергана Лабова е журналист, литературен агент, преводач-редактор и съосновател на проекта МОСТ за книги, но преди всичко е човек, който обича малките неща в живота, обича да се потапя в моментите, когато ти се струва, че светът сякаш спира,... обича усещането, че те има. За контакт: labova@gmail.com и facebook.com/GeryLabova