Когато някой те привлича, слушай интуицията си!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: pictures11.ru

снимка: pictures11.ru

Навлизането навътре, за да от­крием защо обичаме даден човек, а не друг, може да се окаже много поучително и с огромно значение за открива­нето на това кои сме всъщност и кого в действителност оби­чаме или не обичаме!

Първо, от всичко, което съм чела и научила от тера­певти и специалисти по психология, сексът рядко се прави заради самия него. Той се използва, за да се отработят дру­ги емоции, други нужди, като жажда за власт, чувство за собственост, контрол, благоприличие, господство, безпокой­ства, привързаност към майка или баща и многообразни други аспекти на човешкото състояние. Разглеждането им е запълнило хиляди книги от същите тези специалисти. По-голямата част от този аналитичен материал, тъй като засяга деоформациите, по необходимост е негативна.

Относително малко се казва за жизнено важната и положителна роля на секса в съществуващите връзки – и фи­зически, и духовни. Знаем, че тя е съществена, понеже тя е основната сила, която осигурява продължаването на чо­вешкия род. Знаем, че трябва да е положителна точно за­щото тя е толкова основна и защото чувствата ни към дру­гия човек в този смисъл може да са силен катализатор за преследването на договарянето на радостна интимност.

Това, за което не съм чела, е интуитивната сила, която усещаме, когато сме привлечени от друг човек. Бих искала да дам пример със себе си. Чувствам се привлечена не само от тялото и лицето; считам, че и духовната същност на човек също оказва силно въздействие. Може дори да си спомняме тази личност от друго време и друго място. Кога­то две души се срещнат и взаимодействат, сексът се превръ­ща в общуване на физическото същество, така че духовно­то познаване, което всеки може да има по отношение на другия, да може да се изследва и разучи по-дълбоко.

Когато внимателно разгледаме своите проблеми и кон­фликти, свързани с живота, свободата и търсенето на щас­тие, става ясно, че много от тях са свързани със схващания­та ни по отношение на мъжкото и женското, не само във връзка със секса, но също и относно творчеството и начините на изява. Имаме ли нужда да се налагаме, защото се стра­хуваме от гибел, ако сме пасивни и нежни? Необходимо ли ни е да контролираме, понеже се опасяваме, че може нас да контролират? Имаме ли смелостта да послушаме шепота на интуицията, а не гръмките искания на интелекта?

Тъй като сме несъвършени същества и трябва да се справим, доколкото можем, с липсите, незадоволените по­требности и гнева в психиката ни, използваме половото привличане, за да изберем хора, с които да разрешим тези въпроси. Можем да бъдем сексуално притеглени към ня­кой, защото усещаме в този човек проблем, който е отраже­ние на собствените ни безпокойства, и сексът става повод и мост към близостта. Това, което смътно усещаме в себе си, можем да разпознаем, понякога със заслепяваща яснота, в друг човек. Интимността ни дава възможност да уредим това. Едно взаимоотношение става все по-ползотворно, ко­гато разберем, че виждаме себе си в своя партньор – и доброто, и лошото.

Затова навлизането навътре, за да от­крием защо обичаме даден човек, а не друг, може да се окаже много поучително и с огромно значение за открива­нето на това кои сме всъщност и кого в действителност оби­чаме или не обичаме (себе си!).

 

Медитацията: навлизане навътре – Шърли Маклейн, de.wikipedia.org

Издателство: Гуторанов и син

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.