Когато някой те привлича, слушай интуицията си!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Осъзнавай | 0 Коментара
снимка: pictures11.ru

снимка: pictures11.ru

Навлизането навътре, за да от­крием защо обичаме даден човек, а не друг, може да се окаже много поучително и с огромно значение за открива­нето на това кои сме всъщност и кого в действителност оби­чаме или не обичаме!

Първо, от всичко, което съм чела и научила от тера­певти и специалисти по психология, сексът рядко се прави заради самия него. Той се използва, за да се отработят дру­ги емоции, други нужди, като жажда за власт, чувство за собственост, контрол, благоприличие, господство, безпокой­ства, привързаност към майка или баща и многообразни други аспекти на човешкото състояние. Разглеждането им е запълнило хиляди книги от същите тези специалисти. По-голямата част от този аналитичен материал, тъй като засяга деоформациите, по необходимост е негативна.

Относително малко се казва за жизнено важната и положителна роля на секса в съществуващите връзки – и фи­зически, и духовни. Знаем, че тя е съществена, понеже тя е основната сила, която осигурява продължаването на чо­вешкия род. Знаем, че трябва да е положителна точно за­щото тя е толкова основна и защото чувствата ни към дру­гия човек в този смисъл може да са силен катализатор за преследването на договарянето на радостна интимност.

Това, за което не съм чела, е интуитивната сила, която усещаме, когато сме привлечени от друг човек. Бих искала да дам пример със себе си. Чувствам се привлечена не само от тялото и лицето; считам, че и духовната същност на човек също оказва силно въздействие. Може дори да си спомняме тази личност от друго време и друго място. Кога­то две души се срещнат и взаимодействат, сексът се превръ­ща в общуване на физическото същество, така че духовно­то познаване, което всеки може да има по отношение на другия, да може да се изследва и разучи по-дълбоко.

Когато внимателно разгледаме своите проблеми и кон­фликти, свързани с живота, свободата и търсенето на щас­тие, става ясно, че много от тях са свързани със схващания­та ни по отношение на мъжкото и женското, не само във връзка със секса, но също и относно творчеството и начините на изява. Имаме ли нужда да се налагаме, защото се стра­хуваме от гибел, ако сме пасивни и нежни? Необходимо ли ни е да контролираме, понеже се опасяваме, че може нас да контролират? Имаме ли смелостта да послушаме шепота на интуицията, а не гръмките искания на интелекта?

Тъй като сме несъвършени същества и трябва да се справим, доколкото можем, с липсите, незадоволените по­требности и гнева в психиката ни, използваме половото привличане, за да изберем хора, с които да разрешим тези въпроси. Можем да бъдем сексуално притеглени към ня­кой, защото усещаме в този човек проблем, който е отраже­ние на собствените ни безпокойства, и сексът става повод и мост към близостта. Това, което смътно усещаме в себе си, можем да разпознаем, понякога със заслепяваща яснота, в друг човек. Интимността ни дава възможност да уредим това. Едно взаимоотношение става все по-ползотворно, ко­гато разберем, че виждаме себе си в своя партньор – и доброто, и лошото.

Затова навлизането навътре, за да от­крием защо обичаме даден човек, а не друг, може да се окаже много поучително и с огромно значение за открива­нето на това кои сме всъщност и кого в действителност оби­чаме или не обичаме (себе си!).

 

Медитацията: навлизане навътре – Шърли Маклейн, de.wikipedia.org

Издателство: Гуторанов и син

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Акцент на деня…

Убеден съм, че пречките идват, за да измерят колко силно желаеш нещо. (Лидерът, който нямаше титла - Робин Шарма)

Рядко го осъзнаваме. Всъщност, почти никога. И се отказваме. Отказваме се точно в момента, в който сме на прага да осъществим мечтата си, да променим живота си, дa постигнем... себе си. И забравяме, че най-тъмно винаги е, преди да се съмне. Забравяме, че умората и отчаянието, които изпитваме в момента, не са знаци, с които съдбата ни казва да се откажем, а знаци, че даваме най-доброто от себе си. И че единственото, което трябва да направим, е да поемем дъх, да затворим очи... и да продължим. Да не предаваме себе си. Да не се обръщаме назад. Да не гледаме със страх напред. Да се съсредоточим върху момента сега. Върху това да извадим скритите запаси от енергията си. Върху това да се облегнем на вярата си. Върху това да докажем, най-вече на себе си, че сме по-големи и от най-големите камъни, които се появяват по пътя ти. Защото голямата награда идва за тези, които полагат големи усилия. Които поемат голям риск. Които преживяват голяма трансформация. Тези, които избират да не слушат разума, а да чуят сърцето си. Тези, които се отказват да бъдат като другите - "трезвомислещи", "зрели", непоемащи "непремерени рискове" (та, нали ако рискът е премерен, изобщо не е риск!) и избират да бъдат различни, да бъдат себе си. Тези, които се осмеляват да живеят истински...

Откъс от "Минута вдъхновение за всеки ден. 365 урока за живота от книгите"

Автор: Гергана Лабова

Очаквайте през 2018г.

Сподели мнението си