Силен човек е онзи, който умее да прощава и на себе си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Откъси, Прощавай
снимка: reallibertymedia.com

снимка: reallibertymedia.com

Мъчно прощава човек на себе си, но оттам ще започне. Щом прощава на себе си, той може да прощава и на своите ближни.

За да простиш, изисква се силен човек. Да прости, това може да направи само силният човек, човекът с воля, а да не прости, това и бабите могат.

Силен човек е онзи, който прави, каквото каже. Ако каже, че може да носи земята на гърба си, трябва да докаже това.

Силният прави всичко сам. Той не очаква на чужда помощ. Мнозина могат да му се притекат на помощ, но той не очаква на никого. И като сгреши, той сам поправя грешката си, без да се самоосъжда. Слабият, като направи някаква грешка, не се опитва даже да я изправи, но започва да се самоосъжда. Той казва: „Не мога да си простя за направената грешка”.

Няма защо да не си прощаваш. Щом си счупил стомната, ще купиш нова. Ще глобиш малко кесията си, но ще изправиш грешката си. Мъчно прощава човек на себе си, но оттам ще започне. Щом прощава на себе си, той може да прощава и на своите ближни.

Казвате: „Силни да заповядваме ли?” – Не да заповядвате на хората, но да вършите волята Божия. Сега няма да се спирате пред себе си, да се питате: „Защо трябва да му прощавам греховете?” Не, ще се запитате: „Какво трябва да направя?” Ще си отговорите: „Аз трябва да изхвърля от душата си всичките нечистотии”… Нека силният да си е силен, но неговата сила да е подквасена с Любов, тази сила да бъде в защита на слабите. И всички ние трябва да подкрепяме слабите и немощните.

Ето една формула, която вие може да приложите, без да станете мекушави. Ако вие мислите да прощавате на хората, непременно ще станете меки. Но ако вие мислите, че Бог ще трябва да живее в душата ви, затова трябва да се чистите, прощаването в този случай има смисъл. Съвременните окултисти казват, че който има Виделина, той има магнетизъм – такъв човек е мек, отстъпчив, у него има Любов и той скоро прощава. Тук се излага един закон. „И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.” Защо трябва да простим? Вънка от това, че трябва да бъдем милостиви, прощаването си има причини. Човек, за да бъде милостив, трябва да прости. Тъй е казал Господ. Някой път човек не само на хората трябва да прости, но и на себе си. А знаете ли колко е мъчно?

Аз турям своята най-малка максима: Прав човек е този, който знае да прощава – нищо повече! Това е първата формула на новото учение. Кой е правоверен?

Онзи, който може да прощава от всичкото си сърце, от всичкия си ум, от всичката си душа, от всичката си сила и който може да изпълнява волята Божия. Който може да прощава, това е велико нещо!

 

Можеш ли да простиш – Петър Дънов, bratstvoto.net

Издателство: Бяло братство bialobratstvo.info

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.