Молитвата е обръщане към Бог. Медитацията е слушане на Бог

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: The Green Tribe

снимка: TheGreenTribe.com

Успокояването на тялото и ума ни помага да се доберем до отговорите, които чакат нашите въпроси.

Първото ми средство или упражнение във вътрешните изследвания бе медитацията. Първия път, когато приятелите ми журналисти и сладкодумните, скептично настроени познати научаваха, че съм „навлязла“ в медитацията, те ме поглеждаха неразбиращо и промърморваха неопределено: „А, така ли. Добре де“. И бързо сменяваха темата. Неколцина казаха: „А, браво“! и започвахме разговор, от който можеше да има полза. Тези, които наистина харесвах, ме поглеждаха в очите и питаха: „Шърл, какво, по дяволите, е медитацията? Искам да кажа, какво правиш, докато медитираш?“

Така че какво точно представлява тя? Казано по най-простия начин, за мен медитацията е процес на релаксиране на тялото и ума, така че да мога безмълвно да навляза в себе си.

За да стане това, трябва да съм на спокойно място (поне в началото ми бе трудно да медитирам на някое ожи­вено летище). Медитативните техники са различни, но ти­шината, съсредоточаването и удобството са от основно зна­чение за успокояването на тялото и ума.

Какво се постига с нея? Медитацията или „съсредото­чаването в спокойствието“ позволява на ума да опознае други страни на своята самоличност. Потискането на ума не е целта на медитацията. В замяна на това стремежът е да се успокои и укроти личността, за да има възможност умът свободно да изследва границите на своето съзнание.

Целта на медитацията е да останем будни, но отпусна­ти. Да седя изправена, с гръб, подпрян на нещо, е най-добре за мен. Тази позиция ми дава една „центрована“ свобода на енергията в гръбначния стълб и ми позволява да дишам равномерно, леко и ритмично. Ако седя на стол, стъпалата ми са опрели плътно пода и всяка ръка е поста­вена върху съответния крак. Дланта е обърната нагоре, а палецът и показалецът са допрени, защото това затваря кръга на токовете в тялото и насочва енергията му да про­тича циклично без загуба. Държа устните си и зъбите за­творени, което също допринася за затварянето на енергийните кръгове.

Ще ви дам и нещо по-определено: научете се да вдиш­вате за десет секунди и да издишвате за десет секунди. Ще започнете да чувствате чудото на лечебната наука на ди­шането. Когато десет ви се струва лесно, преминете към петнадесет, след това към двадесет и т. н. Един вещ йога може да вдишва в продължение на три минути и да издишва за още три! Опитайте и се убедете колко усъвършен­стван контрол е необходим за това. Никога отново няма да считате, че дишането е нещо просто и това упражнение ще помогне на медитациите ви.

Целта на медитацията е да проведем диалог с най-висшия източник на своите способности и по този начин да се свържем с всемирния извор на силата. Успокояването на тялото и ума ни помага да се доберем до отговорите, които чакат нашите въпроси.

Така че, медитирайте. Според мен е най-добре да се медитира по едно и също време всеки ден. Вашето тяло, ум и дух действително ще очакват предвиденото време, през което се извършва настройката с Всемирните Енергии. И търпете и трудностите, които ви се изпречат на пътя, как­вито и да са те, тъй като след време ще черпите от един извор, който буквално е неизчерпаем и към който вие пра­вите важен принос. Ще откриете, че струвате повече, от­колкото сте си мислили.

Със спокойно, отпуснато съсредоточаване вие сте до­шли до сърцевината на своята медитация. Вие ще имате една съвсем лична среща със своя Висш Аз.

 

Медитацията: навлизане навътре – Шърли Маклейн, de.wikipedia.org

Издателство: Гуторанов и син

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.