Животът на късметлиите – пълен с щастливи случайности?

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: Pixabay.com

снимка: Pixabay.com

Мишел Пфайфър: „Някъде по пътя съумях просто да превключа и да започна да гледам повече на светлата страна, отколкото на тъмната през цялото време. Сега, като погледна всичко край себе си, си мисля каква късметлийка съм.“

Късметлиите създават, забелязват и използват случайните възможности в живота си. Животът на късметлиите е пълен с щастливи случайности. Късметлиите често пъти са убедени, че тези възможности са резултат на чиста случайност. Те просто случайно отварят вестника на определена страница, натъкват се на точния уебсайт в интернет, минават по улицата в точно определено време или отиват на парти и срещат именно човекът, който им трябва – но моята работа разкри, че всъщност тези привидни случайности са резултат от психологическата нагласа на късметлиите.

Начинът им на мислене и тяхното поведение правят така, че те с много по-голяма вероятност от другите създават, забелязват и използват щастливите случайности в живота си. Разкрих дотогава неизследвани способни, които късметлиите използват, за да оптимизират ролята на привидно случайните възможности в живота си. Открих, че да бъдеш там, където трябва и когато трябва, всъщност не е нищо повече от това да се намираш в точно определено състояние на духа.

Чудех се дали същата идея може да се приложи и към други видове шастливи случайности, на които късметлиите постоянно се натъкват в живота си; дали това би могло да обясни защо те често се срещат с интересни хора по партита или се натъкват на статии във вестниците, които коренно променят живота им? Успях да се вмъкна зад колисите и да открия реалността зад илюзията. А моето изследване разкри, че всичко се свежда до една единствена дума – личност.

За хората, чието мислене съвпада с поведението им, се смята, че имат нераздвоена личност. Концентрацията за личността е централна за съвременната психология, така че огромно количество време и усилия се влагат в това, да се открие най-добрият начин за правилно и точно класифициране на човешката личност. Макар често пъти да е доста трудно, резултатите са впечатляващи.
След дългогодишни изследвания психолозите стигат до мнението, че има само пет основополагащи измерения на нашата самоличност: пет измерения, които варират при различните хора. Тези измерения са открити, както при стари, така и при млади, както при мъже, така и при жени, и при това в множество различни култури. Тези измерения са наричани често пъти: дружелюбност, съвестност, екстравертност, невротичност и откритост.

Сравних личностите на късметлиите и неудачниците според петте измерения на личността. Първото измерение, което изследвах, беше „дружелюбност“. Това е мярка за степента, в която някой умее да съчувства на другите, в замяна на което и другите и желае да им помогне. Чудех се дали късметлиите получават огромна доза късмет само защото са склонни да помагат на другите, в замяна на което и другите помагат на тях. Любопитно, но късметлиите не получиха по-висока степен по скалата на дружелюбността от неудачниците.
Второто измерение, което изследвах, беше това на съвестността. То измерва степента, в която една личност умее да проявява самодисциплина, силна воля и решителност. Може би пък щастливците имаха повече късмет, защото просто работеха по-упорито от неудачниците. Но в резултатите на късметлиите и неудачниците отново имаше съвсем малка разлика.

Показателите на двете групи обаче се различаваха драстично по отношение на останалите три измерения – екстраверност, невротичност и откритост. Разликите обясняват защо късметлиите непрекъснато се натъкват на щастливи случайности в живота си, докато неудачниците не.

Разликите са следните:
Късметлиите изграждат и поддържат силна „мрежа на късмета“
Късметлиите имат спокойно отношение към живота
Късметлиите са отворени за нови преживявания в живота

 

Факторът Късмет, Промени мисленето си и ще промениш своя късмет – д-р Ричард Уайзман, richardwiseman.wordpress.com

Издателство: Изток-Запад, iztok-zapad.eu

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.