Петър Дънов: Уроци за родители

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: turnbacktogod.com

снимка: turnbacktogod.com

Иска ли да създаде здраво, способно дете, човек трябва да се отнася сериозно към женитбата и раждането. От децата се съди за развитието на майката и на бащата.

Да се ожениш – това значи да дадеш условия на една душа да се развива. Тя слиза от Бога, идва на земята и ти трябва да я упътиш. Ще й кажеш: Ела при мене. Ако не иска да дойде, ще чака други условия.

Родителите нито създават, нито притежават децата – те са само проводници, канали, чрез които трябва да се роди една душа. Те й дават път да дойде на земята.

Родителите са само условия за дохождането на детето, а то всъщност се ражда от друго място.

Ако някой каже, че те обича, първо го питай обича ли той баща си и майка си.

Почитай баща си и майка си, както себе си. Това е едно от най-важните правила на Бялата ложа.

Само майката и бащата, които живеят в любов, са в състояние да оправят света. Само те могат да родят новите хора. Детето трябва да се роди от любовта на майка си и баща си. Дете, родено с любов, е родено в присъствието на Бога. Дете, родено с любов, е дете на новото време.

Майката и бащата трябва да бъдат свещени.

За да дойде на земята душата, тя трябва да си намери баща и майка, които да подпишат договор, че са съгласни да я приемат и да я отгледат.

За да се роди едно дете, бащата и майката трябва да са работили съзнателно ред поколения върху себе си, да са събирали материал за съграждане на една здрава, хубава къща за детето. Ако няма такъв материал, по-добре да не се женят, да не градят къща, която след няколко години ще се събори. Ако са събирали здрав материал, нека градят.

Няма ли любов, нито женитбата има смисъл, нито раждането. Ако вие родите син или дъщеря, които не обичате, ще имате големи изпитания с тях. Защо са ви такива деца?

Децата се узаконяват по причина на Любовта на майката и бащата към тях. Всяко дете, което не е родено по Любов, се счита за незаконородено. Вън от Любовта нещата са незаконни.

Когато мъжът и жената живеят в любов и мъдрост, когато живеят един за друг, когато жената не само никога няма да каже на своя възлюбен горчива дума, но даже няма да отправи гневен поглед към него и при най-големите негови погрешки ще излива любов към своя другар. Само при такава женитба в света могат да се родят добри деца, мъдреци, светии, служители на цялото човечество.

Всички гениални хора в света са приели един подтик отвън, който им е помогнал да се развият техните дарби. Първите подтици – най-големи и най-малки – дават майката и бащата. На второ място иде учителят, на трето – обществото. Това са все фактори… Бащата трябва да внесе известна сила в човека, майката – да даде направление на енергиите. Майка може да ти бъде тази, която ще развие твоите дарби и ще те направи доволен. Баща е онзи, който може да те вдъхнови, който може да те повдигне. Всеки, който те ограничава, не ти е нито баща, нито майка. Така разбирам аз майката и бащата.

Първите елементи, с които детето се запознава, това са неговите баща и майка. Дете, което не е кърмено от майка си и което не е чувало гласа на баща си, е лишено от най-благоприятните условия на живота. Майката придава мекота на сърцето, а баща – светлина на ума и сила на волята. Без майка детето би било твърдо като камък, а без баща то би се намирало в положението на лист, носен от вятъра по всички посоки. Има ли баща, детето ще бъде лист, който се държи здраво. Мекото и милостиво сърце на човека се дължи на майката, а знанието и светлината на ума – на бащата. Аз вземам думите баща и майка в техния широк смисъл.

Не е позволено на майката и бащата да раждат деца без Любов… Като се жените, призовете Името Божие между вас. Не е ли Бог между вас – женитбата, и раждането на децата са търговска сделка.

Момъкът, като обикне момата, става баща; момата, като обикне момъка – става майка. Казват тогава, че се оженили. Какво ще кажете, ако се оженят и нямат деца? Ще кажете, че не са се обичали. Ако нямат деца, казвам, че жената не е обичала мъжа си и мъжът не е обичал жена си. И двамата са безплодни. Всяко дърво, което не ражда, отсича се. При безплодието, при смъртта на децата, вината е била у бащата или у майката. Изучавайте закона на Любовта. Неразбраната Любов е причина за нещастията.

Ако майката и бащата не внесат в душата на детето свещен образ на Бога, те не са изпълнили своето предназначение както трябва. Децата трябва да запазят в душата си свещен образ на майка си и за баща си като наместници на Бога.

Помнете: гений, велик човек не може да се роди от проста и глупава майка. Само интелигентната и умна майка може да роди гениален син или гениална дъщеря. Бащата може да е посредствен човек, но майката трябва да бъде умна и интелигентна. Това показва, че бащата по-мъчно предава своята интелигентност на децата от майката. Той може да предаде своята интелигентност само ако майката е интелигентна. Като се събере интелигентността на двамата, ще се създаде нещо добро.

У майката действа любовта, а у бащата – мъдростта. Майката е акумулатор, който събира енергиите на Любовта от Божествения свят. Бащата е акумулатор, който събира енергиите на Мъдростта от Божествения свят.

Когато бащата е по-силен, момичета се раждат, когато майката е по-силна, момчета се раждат. Момичето обича повече баща си, а момчето – майка си. Бащата предава любовта, силата и импулса на дъщеря си, а майката й предава своята интелигентност. Ако бащата е телесно слаб, той ще предаде тая слабост на дъщеря си. Тя ще бъде физически слаба по бащина линия, а интелигентна – по майчина линия. Когато бащата е здрав, дъщерята има здраво тяло. Случили се майката да е слабо интелигентна, и дъщерята ще бъде такава. Добре е при здраво тяло да има отлично развит ум. Когато се създава семейство, трябва да се спазват законите на Разумната природа.

Мъж, който не може да въздейства на жена си със своя ум, не е на място. Жена, която не може да въздейства на мъжа си със своето сърце, не е на мястото си. И най-после: ако майката и бащата не могат да въздействат с ума и сърцето си на своите деца, те не са на мястото си. Не е майка, нито баща, онзи, който само ражда децата си, без да им въздейства. Това раждане е подобно на излюпването на яйце в инкубаторите. Пиленцата се излюпват, но майки нямат.

Жената трябва да внесе живот в ума, в сърцето и в тялото на мъжа. Обмяна става. После – и мъжът трябва да внесе живот в ума, в сърцето и в тялото на жената. Майката и бащата трябва да внесат живот в ума на детето и в неговите тяло и сърце. Това е бъдещият закон, който хората трябва да приложат.

За да се роди момиче в някой дом, майката трябва да бъде любяща. Когато мъдростта има надмощие в дома, ражда се момче. Това показа, че децата не се раждат произволно, но по известни закони.

Когато децата в един дом спадат в системата на своите родители, те остават да живеят при тях. Ако не спадат към тяхната система, те напускат бащиния си дом и отиват в някоя друга система.

От здрав баща и от здрава майка всякога се раждат здрави деца. Това е закон, който няма изключения. Невъзможно е здрави родители да родят болни деца. Ако родителите са болни, и децата им ще бъдат болни. Даровитите родители всякога раждат даровити деца, а бездарните родители – бездарни деца. Затова е казано, че дървото се познава от плодовете.

Бащата и майката не създават синовете и дъщерите си, но те представляват само условия за тяхното проявление. Според развитието си синът и дъщерята избират родителите си.

Кога един човек се нарича баща и кога майка? Бащата трябва да мине през един етап – да се откаже от своя егоизъм. Някой иска да живее само за себе си, не иска да има разправия с хората. За да бъде баща, човек трябва да роди един син и една дъщеря. Ако не може да роди син и дъщеря, той не е баща. Оная майка, която не може да роди син и дъщеря – не е майка. Първо ще родиш син в Божествения свят, там ще го намериш. После ще го родиш в ангелския свят, между ангелите, и най-после ще го родиш на земята, между хората. Най-голямото благо на бащата е да го обичат синът и дъщерята. И най-голямото благо за сина и дъщерята е майката и бащата да ги обичат.

Ако мъжът и жената са еднакво дебели, с еднакъв темперамент, те не могат да родят деца. За да се роди дете, бащата и майката трябва да имат различни темпераменти. Например ако майката е сангвиничка, с огнен темперамент, бащата трябва ад бъде флегматик или обратното – майката флегматична, а бащата – сангвиник.

Забелязано е, че когато любовта между двама души е активна, и двамата стават положителни и се отблъскват. Ако са мъж и жена, те остават бездетни. Това е закон на физическия свят. Когато мъжът и жената станат отрицателни, раждат им се деца, но не могат дълго време да живеят. Следователно в любовта между двама души единият трябва да бъде положителен, а другият – отрицателен; единият да създава, а другият да гради. Ако и двамата създават, не могат да раждат.

Мъже и жени, които ще се женят, не трябва да имат еднакъв темперамент. Пръстите и носовете им да са различни.

Разумност се иска днес от майката и бащата, от учителите – от всички хора. Не е ли разумен, човек носи отговорност както за себе си, така и за бъдещото поколение, което излиза от него. Много от недъзите, които децата имат, се дължат на родителите. Ако майката и бащата са живели нередовно и са допущали в ума и в сърцето си отрицателни мисли и чувства, те стават причина за нещастията на своите деца. Децата възприемат техните слабости и цял живот страдат, не могат да се освободят. Каква полза имат родителите и обществото от такива деца? Те носят недъзите на своите родители, деди и прадеди и вместо да допринесат нещо ценно, те сами се разрушават. Какво може да очаквате от дете, което не обича Бога, нито своите родители? Искате ли да свържете приятелство с някой човек, търсете такъв, който да обича първо Бога, а после себе си. Щом обича Бога, той може да обича и своя ближен…

И тъй, иска ли да създаде здраво, способно дете, човек трябва да се отнася сериозно към женитбата и раждането. От децата се съди за развитието на майката и на бащата. Ако те не могат да родят добри синове и дъщери, какви майки и бащи са? Родителите трябва да бъдат добри проводници на Божественото, но и децата им трябва да бъдат такива.

 

Петър Дънов: За семейството и възпитанието на детето – Петър Дънов

Издателство: Хермес, hermesbooks.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.