Какъв избор правим, когато сме изправени пред несигурността?

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: Pixabay.com

снимка: Pixabay.com

В зависимост от това как е формулиран изборът, пред който сме изправени, ние решаваме как да отговорим на него.

Е, каква е връзката между нашето нежелание да спестяваме 20% от до доходите си, отвращението ни от месо, което е 20% лой, или от продукти, които имат 5% неуспех? И трите – психолозите твърдят – са резултат от доминацията на негативността, т.е. ако поддържаме обективния мащаб постоянен, лошите неща болят повече, отколкото добрите неща ни карат да се чувстваме добре. Получаването на неочакван чек с 500 долара по пощата ни кара да се чувстваме добре, но усещането не е чак толкова силно, както при неочаквана сметка 500 долара – тя ни кара да се чувстваме много по-зле. Затова парче место с 20% лой е по-малко желано от парче, което е 80% чисто месо.

Първото подчертава по-тежката отрицателна информация; второто я запраща на заден план. Доминацията на негативността има особено голямо значение при ежедневните опити за убеждаване, защото много резултати могат еднакво добре да се опишат на езика на доброто или на лошото, или на загубите и печалбите. Стотици изследвания са демонстрирали, че логическата еквивалентност на формулировките по никакъв начин не означава психологическа еквивалентност.

Представете си, че страната се подготвя за избухването на необичайни болести, която се очаква да убие 600 души. Предложени са две програми за борба с болестта:

  • Ако се приеме Програма А, 200 души ще бъдат спасени.
  • Ако се приеме Програма Б, има 1/3 вероятност 600 души да бъдат спасени и 2/3 вероятността никой да не бъде спасен.

Какъв избор ще направите? Ако изберете да спасите 200-те живота със сигурност, сте в мнозинството. 73% от хората, участвали в изследването не желаят да поемат рискове: вероятността за спасяването на 600 вместо 200 живота не изглежда да си струва риска да не се спаси никой. По-добре да се избере сигурното нещо и да бъдат спасени тези 200 души.

Кинеман и Тверски обаче представят на различна група от участници различна формулировка на същия избор. Този път вариантите са представени така:

  • Ако се приеме Програма С, 400 души ще умрат.
  • Ако се приеме Програма D, има 1/3 вероятност никой да не умре и 2/3 вероятност да умрат 600 души.

Какъв избор бихте направили при тези обстоятелства? Ако този път изберете „сигурния“ вариант, обричайки 400 души на сигурна смърт, ще сте в малцинството. Повечето хора, които виждат този вариант на задачата, като че ли търсят риска, макар че по-добро описание би било, че те желаят да избегнат загубата.

Освен това, те в такава степен не харесват идеята да приемат определена загуба, че са готови да поемат голям риск, за да я избегнат. В действителност 78% от участниците казват, че по-скоро биха опитали шанса си да спасят всеки с риск да не спасят никого, отколкото да позволят 400 души да умрат със сигурност.

Уловката, разбира се, е че спасяването на 200 от 600 души е същото като позволяването на 400 души да умрат. А 1/3 вероятност за спасяване на 600 души е 1/3 вероятност никой да не умре.

Предпочитанието към избирането на сигурното нещо или хвърлянето на зара е силно детерминирано не от някаква стабилна нагласа към риска, а от начина, по който е формулиран изборът.

 

Най-мъдрият в стаята – Томас Гиловач и Лий Рос

Издателство: Изток-Запад, iztok-zapad.eu

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги