Вярата в Бог е вяра в живота, в пълнотата, в любовта…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Вярвай, Откъси
снимка: meditation-portal.com

снимка: meditation-portal.com

Докато в Божието творение нищо не може да липсва, в света, който сам си създал, липсата е съвсем очевидна. В това и се състои разликата между сътворения от Бога и създадения от теб самия свят.

Ти, който търсиш мир, можеш да го постигнеш само чрез пълно всеопрощение. Никой не може да се научи, ако сам не пожелае и не чувства потребност. Докато в Божието творение нищо не може да липсва, в света, който сам си създал, липсата е съвсем очевидна. В това и се състои разликата между сътворения от Бога и създадения от теб самия свят. Да ти липсва нещо означава, че би се чувствал по-добре в състояние, различно от това, в което се намираш в момента. Преди „разделението“, което представлява същността на „грехопадението“, липсата не е била въобще позната. Не е имало необходимост. Необходимостта възниква само тогава, когато сам себе си ограбваш. Ти се подчиняваш на закона на необходимостта, който сам си установил. Това на свой ред зависи от начина, по който възприемаш собствената си същност.

Чувството за разделение от Бога е единствената липса, която наистина трябва да се запълни. Ти никога не би го изпитал, ако неправилното възприятие на истината не беше ти внушило усещането за липса… 

Реалното предназначение на този свят е да спомогне за преодоляване на твоето неверие. Сам ти не можеш да надмогнеш последствията от страха, защото сам си го породил и по тази причина вярваш в него. В своето отношение, макар и не по същество, ти си подобен на Твореца, Който съвършено вярва в Своите творения, защото Той ги е сътворил. Съществуването се приема според вярата. Затова си готов да вярваш в нещо, чиято истинност никой не би приел. Ти вярваш в него, защото сам си го създал.

Всички прояви на страха са неоснователни, защото на творческо ниво те не съществуват и следователно не съществуват въобще. Доколкото проверяваш своята вяра с този критерий за правилност, дотолкова ще се възстанови и твоята способност да възприемаш правилно нещата. Когато се отсее истината от неистината, се осъществява чудото по следните закономерности:

Съвършената любов прогонва всеки страх.  Там, където съществува страх,  не съществува съвършената любов. Ако повярвате в това, ще бъдете свободни. Само Бог може да доведе до такова разрешение и тази вяра е Неговият дар.

 

Курс на чудесата – Хелън Шукмън, wikipedia

Издателство: Виделина, videlinabook.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.