Лесна и ефективна техника за изчистване на вредните кармични обвързаности с другите

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Препоръчано, Осъзнавай | 0 Коментара
снимка: bewusst-vegan-froh.de

снимка: bewusst-vegan-froh.de

За да бъдем свободни, е нужно да сме готови да неутрализираме миналото и бъдещето.

Прекратяване на кармичните обвързаности

Как е възможно човек да осъзнае договорености, обещания и споразумения с други, отнасящи се до развитието на неговия жизнен план? Първата и най-важна стъпка е да приемем възможността, че между нас и другите съществуват такива взаимни съгласия. Ние сме сродни души с всички онези, с които сме тясно свързани в този живот, родители, деца, братя и сестри, партньори в любовта…

Ние молим Висшия Аз да ни покаже качеството и съдържанието на отно­шенията, които сме преживели в даден живот. Когато откриваме травмиращи или емоционално наситени отношения, винаги питаме дали те са в резултат на стари обещания или договорености. Темите на тези кармични „договори“ винаги са свързани с нашата нес­пособност да се освободим един други, както и с болка­та от раздялата или с битката за надмощие, където се борим за физическо или емоционално оцеляване.

Когато губим някого, ние често си обещаваме ни­кога повече да не позволяваме някой да ни изостави и да бъдем с него завинаги. Или да му отмъстим по един или друг начин, тъй като сме повлияни от дъл­боките чувства на емоционалното тяло, изпаднало в конвулсии на мъка и ярост. Това може да не стигне до ума, но се запечатва неизличимо в емоционалното тяло, което се стреми да изпълни нашите намерения.

Космическата шега тук е, че по този начин ние още по-здраво се обвързваме. Онова, което може да ни изглежда като прекрасен сън, се превръща в кош­марна обвързаност, която ни тегли назад, когато всъщност сме готови да вървим напред. Понякога например любовта може да бъде изразена чрез рев­ност и чувство за собственост, което би поласкало его-то ни и би ни внушило, че сме обичани. В друг слу­чай подобен израз на любов може да ни задушава, но усещането, че дължим нещо на партньора си, може да ни убеди да продължим дълго след като гласът на страстта и егото е заглъхнал.

Обикновено онова, което ще ни накара да се осво­бодим от такава връзка, не е състрадание или безус­ловна любов, а желанието да започнем подобна връз­ка с някой друг. Отново се задействат законите на кармата и сега ние може да изпитваме ревност и безпокойство. Въпреки всичко, за да бъдем свободни, е нужно да сме готови да неутрализираме миналото и бъдещето.

Само посредством умствено решение не е възможно да прекратим тези договорености. Трябва да ги третираме на енергийно ниво. Движещите се потоци енергия отлагат утайка, която трябва да бъде изчис­тена и преобразувана. Обещанията и договорите се съдържат във физическото тяло, съзнанието на клет­ките носи спомена, командата, което привежда в дейс­твие обещаното. Само предварителното познание на тялото ще ни осведоми къде се задържат такива теми. Вие сами можете да направите това, понеже тялото винаги е готово да се освободи от втвърдената енергия и ще ви помогне.

Седнете или легнете удобно на място, където ня­ма да ви смущават. Дишайте дълбоко, докато напълно се отпуснете. Тогава просто попитайте тялото си дали пази договорености и обещания в своите матрици. Внимателно се вслушайте за отговора. Може да го уз­наете чрез промяна в сърдечния пулс, да го чуете или усетите, или пък тялото може да ви го покаже веднага. Ясно запитайте къде се крие тази договореност и ще усетите топлина или натиск, или отново ще чуете или видите мястото в тялото. Оставете съзнанието ви да отиде до тази част и да се свърже с нея. Попитайте тялото от какъв цвят се нуждае, за да изличи споразу­мението. Приемете първия цвят, който видите, почувс­твате или чуете, и го доведете до това място. Правете това, докато усетите, че тялото повече не се нуждае от енергията на цвета. Тогава ще почувствате лекота и смяна на посоката, когато се освободите от оковите.

Този процес бихме нарекли алхимия на божест­вените енергии. И това именно ни позволява да раз­ширим репертоара си от емоции и поведение по такъв начин, че да не действаме повече принудително, а свободно и отговорно, със съзнанието за себе си!

 

Лекуване на емоциите – Крис Грискъм,  chrisgriscom.com

Издателство: Гуторанов&Син

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Акцент на деня…

Убеден съм, че пречките идват, за да измерят колко силно желаеш нещо. (Лидерът, който нямаше титла - Робин Шарма)

Рядко го осъзнаваме. Всъщност, почти никога. И се отказваме. Отказваме се точно в момента, в който сме на прага да осъществим мечтата си, да променим живота си, дa постигнем... себе си. И забравяме, че най-тъмно винаги е, преди да се съмне. Забравяме, че умората и отчаянието, които изпитваме в момента, не са знаци, с които съдбата ни казва да се откажем, а знаци, че даваме най-доброто от себе си. И че единственото, което трябва да направим, е да поемем дъх, да затворим очи... и да продължим. Да не предаваме себе си. Да не се обръщаме назад. Да не гледаме със страх напред. Да се съсредоточим върху момента сега. Върху това да извадим скритите запаси от енергията си. Върху това да се облегнем на вярата си. Върху това да докажем, най-вече на себе си, че сме по-големи и от най-големите камъни, които се появяват по пътя ти. Защото голямата награда идва за тези, които полагат големи усилия. Които поемат голям риск. Които преживяват голяма трансформация. Тези, които избират да не слушат разума, а да чуят сърцето си. Тези, които се отказват да бъдат като другите - "трезвомислещи", "зрели", непоемащи "непремерени рискове" (та, нали ако рискът е премерен, изобщо не е риск!) и избират да бъдат различни, да бъдат себе си. Тези, които се осмеляват да живеят истински...

Откъс от "Минута вдъхновение за всеки ден. 365 урока за живота от книгите"

Автор: Гергана Лабова

Очаквайте през 2018г.

Сподели мнението си