Лесна и ефективна техника за изчистване на вредните кармични обвързаности с другите

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси, Препоръчано
снимка: bewusst-vegan-froh.de

снимка: bewusst-vegan-froh.de

За да бъдем свободни, е нужно да сме готови да неутрализираме миналото и бъдещето.

Прекратяване на кармичните обвързаности

Как е възможно човек да осъзнае договорености, обещания и споразумения с други, отнасящи се до развитието на неговия жизнен план? Първата и най-важна стъпка е да приемем възможността, че между нас и другите съществуват такива взаимни съгласия. Ние сме сродни души с всички онези, с които сме тясно свързани в този живот, родители, деца, братя и сестри, партньори в любовта…

Ние молим Висшия Аз да ни покаже качеството и съдържанието на отно­шенията, които сме преживели в даден живот. Когато откриваме травмиращи или емоционално наситени отношения, винаги питаме дали те са в резултат на стари обещания или договорености. Темите на тези кармични „договори“ винаги са свързани с нашата нес­пособност да се освободим един други, както и с болка­та от раздялата или с битката за надмощие, където се борим за физическо или емоционално оцеляване.

Когато губим някого, ние често си обещаваме ни­кога повече да не позволяваме някой да ни изостави и да бъдем с него завинаги. Или да му отмъстим по един или друг начин, тъй като сме повлияни от дъл­боките чувства на емоционалното тяло, изпаднало в конвулсии на мъка и ярост. Това може да не стигне до ума, но се запечатва неизличимо в емоционалното тяло, което се стреми да изпълни нашите намерения.

Космическата шега тук е, че по този начин ние още по-здраво се обвързваме. Онова, което може да ни изглежда като прекрасен сън, се превръща в кош­марна обвързаност, която ни тегли назад, когато всъщност сме готови да вървим напред. Понякога например любовта може да бъде изразена чрез рев­ност и чувство за собственост, което би поласкало его-то ни и би ни внушило, че сме обичани. В друг слу­чай подобен израз на любов може да ни задушава, но усещането, че дължим нещо на партньора си, може да ни убеди да продължим дълго след като гласът на страстта и егото е заглъхнал.

Обикновено онова, което ще ни накара да се осво­бодим от такава връзка, не е състрадание или безус­ловна любов, а желанието да започнем подобна връз­ка с някой друг. Отново се задействат законите на кармата и сега ние може да изпитваме ревност и безпокойство. Въпреки всичко, за да бъдем свободни, е нужно да сме готови да неутрализираме миналото и бъдещето.

Само посредством умствено решение не е възможно да прекратим тези договорености. Трябва да ги третираме на енергийно ниво. Движещите се потоци енергия отлагат утайка, която трябва да бъде изчис­тена и преобразувана. Обещанията и договорите се съдържат във физическото тяло, съзнанието на клет­ките носи спомена, командата, което привежда в дейс­твие обещаното. Само предварителното познание на тялото ще ни осведоми къде се задържат такива теми. Вие сами можете да направите това, понеже тялото винаги е готово да се освободи от втвърдената енергия и ще ви помогне.

Седнете или легнете удобно на място, където ня­ма да ви смущават. Дишайте дълбоко, докато напълно се отпуснете. Тогава просто попитайте тялото си дали пази договорености и обещания в своите матрици. Внимателно се вслушайте за отговора. Може да го уз­наете чрез промяна в сърдечния пулс, да го чуете или усетите, или пък тялото може да ви го покаже веднага. Ясно запитайте къде се крие тази договореност и ще усетите топлина или натиск, или отново ще чуете или видите мястото в тялото. Оставете съзнанието ви да отиде до тази част и да се свърже с нея. Попитайте тялото от какъв цвят се нуждае, за да изличи споразу­мението. Приемете първия цвят, който видите, почувс­твате или чуете, и го доведете до това място. Правете това, докато усетите, че тялото повече не се нуждае от енергията на цвета. Тогава ще почувствате лекота и смяна на посоката, когато се освободите от оковите.

Този процес бихме нарекли алхимия на божест­вените енергии. И това именно ни позволява да раз­ширим репертоара си от емоции и поведение по такъв начин, че да не действаме повече принудително, а свободно и отговорно, със съзнанието за себе си!

 

Лекуване на емоциите – Крис Грискъм,  chrisgriscom.com

Издателство: Гуторанов&Син

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.