Ошо: Да постигнеш зрелостта значи да си постигнал своята истинска същност

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: www.entschlackung.de

снимка: entschlackung.de

Колкото по-надълбоко навлиза човек в себе си, толкова по-зрял става!

Зрелостта за мен е духовен феномен. Зрелостта на Духа е да докоснеш своето вътрешно небе. Веднъж щом се установиш в своето вътрешно небе, ти си открил своя дом и се появява една огромна зрелост в твоите действия, в твоето поведение. Тогава във всичко, което правиш, ще има благодат. Тогава всичко, което правиш, ще бъде само по себе си една поема. Ти ще живееш поезията, походката ти ще се превърне в танцуване, тишината ти ще се превърне в музика.

Под зрелост се разбира това, че си се върнал у дома. Вече не си дете, което трябва да расте – израснал си. Докоснал си висините на своя потенциал. За първи път, по някакъв странен начин, теб те няма – но ти си. Ти не си в своите стари идеи, представи, в своето старо разбиране за себе си – всичко това е изтекло в канала. Сега нещо ново се появява в теб, нещо абсолютно ново и девствено, което трансформира целия ти живот в радост. Превърнал си се в странник за нещастния свят, не създаваш нещастие за себе си или за който и да било друг. Живееш живота си в пълна свобода, без никакво съобразяване с това, което другите ще кажат.

Хората, които винаги се съобразяват с другите и с техните мнения, са незрели. Те зависят от мненията на другите. Те не могат да направят нищо автентично, честно, те не могат да кажат това, което искат да кажат – те казват това, което другите искат да чуят. Вашите политици ви казват нещата, които искате да чуете. Те ви дават обещанията, които вие искате. Те знаят много добре, че не могат да изпълнят обещанията си – нито пък имат някакво намерение да ги изпълняват. Но ако кажат точно, вярно за това каква е ситуацията и ако ви изяснят, че много от нещата, които искате, са невъзможни, че не могат да се осъществят, ще бъдат свалени от власт. Няма да изберете политик, който е честен.

Този свят е много странен. Той е сякаш една лудница. Ако в тази лудница станеш буден и осъзнат за своето вътрешно същество, ти си благословен.

Колкото по-надълбоко навлиза човек в себе си, толкова по-зрял става. Когато е достигнал самия център на своето същество, той е съвършено зрял. Но в този момент личността изчезва, остава само присъствието. Адът изчезва, остава само тишината. Знанието изчезва, остава само невинността.

За мен зрелостта е другото име на себереализацията: дошъл си до осъществяване на своя потенциал, потенциалът се е актуализирал. Семето е преминало дълго пътешествие и е разцъфтяло.

Зрелостта притежава някакъв аромат. Тя придава една огромна красота на индивида. Тя придава интелигентност, възможно най-острата интелигентност. Тя го превръща единствено в любов. Действието му е любов, недействието му е любов; животът му е любов, смъртта му е любов. Той е просто едно цвете на любовта.

 

За зрелостта – Ошо, osho.com

Издателство: Гуторанов и Син

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.