Овладей мислите си и ще овладееш чувствата си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: share24.gr

снимка: share24.gr

Докато не сте в състояние да контролирате чувст­вата си, вие не принадлежите сами на себе си.

Мислите и чувствата

Докато мислите с известни усилия и тренировка могат да бъдат следени и съзнателно променяни, то чувствата винаги могат да изненадат човека – да го направят безсилен или пък да го заредят с голяма сила. При­родата на чувствата е твърде променлива. Работата с тях е трудна и продължителна. Изискват се големи из­питания за чувствата, за да бъдат култивирани. Чувствата са огромна енергия, енергия с голяма сила и ако бъдат овладени, могат да свършат изключително полез­на работа за самия индивид и за цялото човечество.

Винаги трябва да се тръгва от анализа на чувствата – когато човек си изясни правилно чувствата, които са предизвикали дадени желания и действия, той напо­ловина ги е овладял. Природата на чувствата е трудна за опознаване по причина, че те се пораждат от всич­ко в света и още повече, избликват от подсъзнанието неочаквано, просто могат да връхлитат като ураган и да правят човека безпомощен. За овладяването и конт­ролирането на чувствата трябва много повече време и усилия, отколкото за мислите. Но овладените мисли са голям помощник и основен инструмент в процеса на овладяване на чувствата.

Когато ви връхлети свиреп ураган от чувства, първо­то, което трябва да направите, е да дишате дълбоко, да излезете сред природата, да тичате, защото така става трансформация на чувствената енергия във физическа. Говорим за тежките преживявания, които са в състояние да разболеят човека и дори да го доведат до смърт. Трябва да се борите с тези състояния. Това са неовладени енер­гии, които ви предстои да превърнете в свои слуги. До­като вие сте техни слуги, ще ви бъде много трудно. Гне­вът и яростта могат да направят големи поразии, а за­вистта и злобата да подтикнат човек към постъпки, кои­то да опропастят целия му живот. Особено сега, когато хората живеят скупчени в огромни градове и почти са се изолирали от природата, чувствата по-трудно се конт­ролират и изискват постоянно внимание и надзор.

Не е случайно, че западните държави обръщат голя­мо внимание на психоанализата. Ходенето на психоа­налитик, ако наистина е такъв, не е загубено време. Ко­гато човек си изясни какво точно чувства, кои са причи­ните за тези чувства и какво всъщност желае, може осъзнато, т.е. с по-малко усилия, да се справи с чувствата си.

Докато не сте в състояние да контролирате чувст­вата си, вие не принадлежите сами на себе си – приличате на лист, носен от вятъра. Никой човек не желае да е така зависим и затова постигането на контрол над чувствата е изключително важно. Този контрол ви придвижва светлинни години напред.

Животът не е изпълнен само с трудни чувства. Нали? Има и много положителни, радостни, благодатни чувства. Важно е да изграждате и да задържате тези чувства. Те творят добро за вас самите, за близките ви и за хората от цялата планета…

Зависимостите раждат страховете, от които се нуждаят тъмните същности. За да анализирате и за да изучавате чувствата си, трябва да се освободите от страховете и от зависимостта…

Когато съзнателно следите мислите си, започвате да осъзнавате и да владеете нюансите в дадени обсто­ятелства, които определено играят роля във формира­нето на крайния резултат от някакво събитие.

За да има мир и хармония на планетата и тя да може да се съвземе от безумието на вашата цивилизация, необходимо е следващата да внесе мир и хармония в живота и да се слее отново с природата, да заживее според изначалния Божий план. И това ще бъде.

 

Животът е твоя игра – Багрина Кларк

Издателство: Алтея

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.