Превръщаш живота си в това, което очакваш от него

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка; Geld Salon

снимка: GeldSalon.com

Ако вярваш, че животът е труден, ще срещаш непрекъснати трудности по пътя си. Ако вярваш, че животът е пълен с възможности, нови възможности ще те очакват на всяка крачка. Всичко зависи от теб и от това как гледаш на света около теб…

Oпитите да променим външния свят, като работим усилено, сменяме работните места, преместваме се в друг град, обвиняваме други хора, предлагаме нови идеи — ще се окажат безплодни или поне временни, докато не променим начина си на мислене.

Ако вътрешното ви убеждение е, че животът е труден, че никога няма да напреднете, че имате само няколко, ако не и никакви възможности, наистина ли мислите, че усилената работа, смяната на градовете или работните места ще ви помогне? Как биха могли?

За да илюстрираме силата на убежденията нека разгледаме двама души, които имат съвсем противоположни възгледи.

Единият човек вижда света, пълен с възможности, чакащи да бъдат открити. Той се възползва от тези възможности. Той вярва, че действията, креативността и находчивостта му ще бъдат богато възнаградени и че притежава всичко, което му е необходимо, за да бъде извънредно успешен. Неговите мисли, решения и действия отразяват тези убеждения. Последните се превръщат в лещите, през които той вижда света. Събитията в живота му, каквито и да са те, ще бъдат интерпретирани по този начин. Всички достъпни за него данни ще бъдат пресети, претеглени и взети под внимание чрез тези лещи. Убежденията на този човек ще повлияят не само на схващанията му, но и ще се превърнат във вътрешна вибрация, която, действайки върху външната мрежа от реалности, ще привлича към него като невидим магнит хора, обстоятелства и събития. Тези убеждения имат мощен ефект в определянето на това какво ще му се случи по-нататък.

Вторият човек вярва, че всичко е срещу него. Вярва, че всички добри възможности да постигне благополучие са изчерпани, а тези, които не са, е твърде трудно да бъдат открити. Вярва, че животът е труден и изпълнен с разочарования и без значение какво прави, той е обречен на провал. Както и при първия човек, тези убеждения ще се превърнат в лещите, през които той ще вижда света и събитията в неговия живот ще бъдат интерпретирани по този начин. Той ще преценява и пресява данните в живота си, използвайки собствените си убеждения като лещи. Информация или случки, противоречащи на неговите предубеждения, ще бъдат в голяма степен пренебрегнати или така ще бъдат изкривени, че да съвпаднат с това, което неговото съзнание възприема като реалност. Неговите схващания ще станат също вътрешна вибрация, въздействаща върху външната мрежа от реалности, привличаща или отблъскваща съответните обстоятелства и събития.

Не е трудно да си представите какво предполагаемо бъдеще ще имат тези хора. Kой, според вас, има по-голям шанс да успее?

Парадоксалното е, че и двамата са прави да вярват в това, което правят. Нито една от двете описани по-горе истини, не се явява повече съответстваща на действителността от другата. Може би очаквате да кажа, че по-позитивно настроеният човек е по-близо до реалността? Ни най-малко! И двете реалности са валидни и действителни. И тук, преди да продължим, трябва да приемем една важна истина. Има няколко различни реалности, възможни за всеки един от нас. Всеки от нас ще привлича хора и обстоятелства, съгласно собствените си убеждения. Всеки ще пожъне това, което е посял.

Щом разберем как ежедневният ни опит се влияе от тези вътрешно заложени програми, по-нататък ще стане наложително и да преразгледаме убежденията си, и да се подготвим да променим тези от тях, които ни ограничават. За да направим това, трябва да разберем какви са „лещите“, през които гледаме света. Да погледнем на него без критика и мнение и по този начин да опознаем себе си на по-дълбоко ниво. Това означава да бъдем решителни и да осъзнаем, че ако го направим, може да открием в себе си ограничения и възгледи в разрез със собствените ни интереси, които ни пречат да постигнем това, което искаме.

Изследвайки своите убеждения, със сигурност ще откриете, че нито едно убеждение, нито една истина, не могат да бъдат абсолютни. И така, имате възможност да изберете, да се освободите от всяко нежелано убеждение и да приемете което и да е ново. Вие буквално имате възможността сами да избирате своите убеждения.

Промяната на убежденията може да бъде извършена, ако сте склонни да останете непредубедени. Ще трябва дисциплина и в началото това, което правите, няма да се подчинява на вашата логика и чувства, но това е ниска цена за овладяване силата на подсъзнанието и поемането на контрол върху собствената ви съдба.

 

Успехът и парите – Джон Кехоу, learnmindpower.com

Издателство: Феникс Дизайн

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.