Петър Дънов: Начинът, по който мислите за другите, се връща при вас

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси, Препоръчано
снимка: globalisvilag.com

снимка: globalisvilag.com

Поне един час на ден гледайте на хората, като че вие живеете в тях, като че техните страдания и радости са и ваши.

Любовта никога не оскърбява. Любовта рани не отваря.

Магическа сила се крие в любовта! Тя е сила, ключ, с който всичко затворено се отваря. Тя преобразява отрицателните сили в положителни, повдига човека от Земята към Небето. Любовта е сила, която създава и възраства, утешава, възкресява, лекува. Тя движи всичко в света.

Любовта съдържа всички методи, чрез които човешкият дух укрепва, човешката душа възраства, човешкият ум се просвещава и човешкото сърце се повдига и обновява. Любовта не само обновява и подмладява човека, но тя внася Новото в света.

Поне един час на ден гледайте на хората, като че вие живеете в тях, като че техните страдания и радости са и ваши. Чрез това човек се сближава с другите и почва да чувства единството на цялото Битие, а това води към Любовта, към космичното съзнание.

Когато срещнеш някого, мислено напълни душата му с Любов, духа му с красота и радост, да се зарадва и той, че сте се срещнали.

Видиш една пеперуда, кажи: Господи, благослови я. Видиш едно цвете или дръвче, кажи: Господи, благослови го. И ако имат нужда от поливане, полей ги. Видиш един извор, кажи: Господи, благослови го. Ако има нужда да се изчисти, изчисти го.

Бъдете като един цвят, който издава благоухание. Бъдете като Слънцето, което раздава на всички своята светлина и топлина.

Друг метод е следният: във всеки човек, когото срещнете, намерете добрите неща, които Бог е вложил в него. Първото нещо, което изисква Любовта, е като срещнете някого, да намерите поне една възвишена черта в неговия характер, за която да го обикнете. Мислете добро за другите. Човек като мисли добро за другите, мисли добро и за себе си. Ехото на всяка ваша мисъл ще се върне при вас. Ако държите в ума си лошите черти на някого, те ще оставят отпечатък във вашия мозък и вие ще заприличате на този човек. Ако мислите добро за човека – и то се отпечатва във вашия ум. Най-първо бъдете свободни от всякакви подозрения, съмнения, лицемерия и фалш.

Не се произнасяйте за човека, защото се произнасяте за работата на Бога, а вие не знаете какво Бог ще направи от него. Бог още не е завършил работата си върху него. Ако мислите, че някой човек е добър, ако вярвате в това, той външно може да не е такъв, но ще знаете, че след време ще прояви своята доброта. Когато и в най-лошия човек, в разбойника, в звяра почувствате присъствието на Бога, той ще се прояви в него. Това същество ще се пробуди и ще стане коренна промяна в него. Този закон трябва да прилагаме всекидневно в живота, за да повдигнем другите, да повдигнем и себе си.

За да познаем един човек, ние трябва да храним към него най-добри мисли и чувства. Колкото по-добри мисли и чувства имаме за хората, толкова по-силни ще бъдем на Земята. Когато изгубим добрите мисли и желания за хората, ние изгубваме най-хубавото на Земята – нашите вътрешни приятели, ангелите-хранители. Всеки трябва да съзнае, че както Бог е любов, снизходителен и добър, така и ние трябва да бъдем.

Нито хвалете хората, нито ги укорявайте. Одумването е голям недъг в сегашните хора. Няма по-лошо нещо от това.

Обичайте се и използвайте условията, които Бог ви е дал. Намирайте добрите страни в другите. Любовта не вижда погрешките на човека, когото обича. Бог в Своята безпределна Любов не вижда погрешките на хората. Вижда само добрите им страни.

Затова, срещнете ли някой свой приятел, намерете в него поне една хубава, красива страна, която представлява Божественото в него.

Започнете да виждате красивото във всеки човек. Не е лесно да обичате. Това е цяла наука. То е велико изкуство. Да обичате човека това значи да намерите в него една добра черта, която да спира вашето внимание. Не можете ли да я намерите, тогава между вас и него ще съществува механическа връзка, но не Любов. За да се обичат двама души, непременно и двамата трябва да намерят в характера един на друг по една добра черта, заради която да се обичат. Като казвам, че Бог люби всички хора, имам предвид, че Той е намерил по една добра черта във всеки човек, поради което го обича. Хората са правили опити с Любовта, но това още не е Любов. Това са репетиции на Любовта. Всички тези качества, които днес проявява Любовта – подозрение, съмнение, недоверие, са отрицателни. Любещият вижда само добрите качества, които носиш…

 

Петър Дънов: За добродетелите на успеха – Петър Дънов

Издателство: Хермес, hermesbooks.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.