Петър Дънов: Всеки ден ставайте малко по-добри. Всеки ден правете малки добрини

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: iiea.com

снимка: iiea.com

Бог е посял във вас много добродетели. Грижете се за тях и им позволете да се развиват… Дайте живот на Божийте семена в душата си… 

Как се придобиват добродетели? За да придобие някаква добродетел, човек трябва да мисли, да чувства и да постъпва правилно. Това подразбира човек да върви по пътищата, които Бог е начертал. Не се наемайте да постигнете изведнъж всичките добродетели. На човек се препоръчва да започне първо с най-силната си способност или добродетел, за да предизвика движение в себе си. Ако в някои човек вярата е най-силна, той трябва да започне с нея. Ако в друг някои надеждата или любовта са най-силни, той трябва да започне с тях – с надеждата или с любовта в себе си.

Да изучиш една добродетел и да я приложиш, това е голямо изкуство. За развитието на една добродетел се изискват работа, грижи, вътрешни условия. Вие трябва да работите върху своите добродетели – да ги развивате. Те се намират в зародишно състояние в душата ви, но трябва да им дадете условия да се развиват.

Бог е вложил всичко добро в душата на човека, на когото предстои да полива, да разработва и грижливо да отглежда посадените от Бога семенца. Работете върху онези добродетели, които Бог е вложил във вас още от създаването ви. Как ще намерите изгубеното? Чрез търпение и любов. Да направиш това, което Божественото изисква, значи да превърнеш обикновения камък в скъпоценен.

От всички се иска да изучавате великата наука на живота. Тя се заключава в придобиването на малки добродетели, които като малки нишки се оплитат в едно цяло. Малките добродетели трябва всеки ден да се прилагат към живота, за да се образуват от тях великите добродетели…

Работете върху себе си съзнателно, всеки ден да придобивате по нещо. Ако имате известно качество, приложете първо него, като го разпределите навсякъде. Някой казва, че любовта му е много развита, че има много любов. Тогава нека разпредели любовта си на вадички – да полива цялата градина.

Ние трябва да бъдем посети, както житното зърно. Животът ни непременно ще има мъчнотии. И след това ще дойде процесът на растенето – знанието; а когато завържем плод, това вече е добродетелта. 

А защо трябва да бъдете добродетелни? Защото добродетелите ще ви донесат всички необходими материали за съграждането на вашата къща, ще ви донесат всички ония сокове, които са потребни за вашето израстване.

Пазете се от страха, пазете се от омразата, пазете се от отрицателните чувства, които създават утайки, отрови в организма на човека. От най-стари времена до днес на хората се препоръчва добър, чист живот. Защо? За да избегнат отровите на живота.

На всички хора се препоръчва любов. Защо? Защото любовта носи еликсира на живота. Любовта носи светли мисли в живота на човека и постоянно му нашепва: „Не бой се, ще победиш!“

И така, когато дойдат у вас добри желания, не отлагайте, за да си свършите другата работа, а веднага ги посейте. Остави всичко настрана, посей това добро желание! Не си разположен, остави неразположението настрана, твоето разположение и ти сте две различни неща!

 

Петър Дънов: За добродетелите на успеха – Петър Дънов

Издателство: Хермес, hermesbooks.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.