Петър Дънов: Призванието на човек е да дарява добрина – на себе си, на другите и на света

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси
снимка: wallpaperscraft.ru

снимка: wallpaperscraft.ru

Ако се научиш още със събуждането си да правиш правилния избор, щастието ще изпълни живота ти. А този избор е да мислиш за хубави неща, да усещаш радостта, да даваш израз на благодарността… 

Всеки един от вас носи най-малко три тайни. Тайната на любовта в сърцето си. Тайната на мъдростта в ума си. И тайната за истината в тялото си. Три велики тайни. Има какво да изучаваме.

Хубаво е, като стане човек, да се огледа в едно хубаво огледало. Наблюдавайте се. Най-първо искайте в очите си да имате един поглед мек, че, като се погледнете, сами да харесате погледа си. Оглеждайте се дотогава, докато вие сами харесате погледа си. Помисли нещо хубаво, чети нещо хубаво и пак се огледай. Ако не се харесваш, чети нещо друго. Направи някоя добрина някому и като се върнеш, пак се огледай. Тогава, докато харесаш погледа си, направил си нещо хубаво. Всяко добро дело, което човек направи, всяка една добра мисъл, която човек има, всяко едно добро чувство и желание, всяка една добра постъпка, която си направил по Бога, тя се отразява в човешкия поглед. Отразява се в човешкото сърце, отразява се в човешкия ум, отразява се в човешкото тяло. Всякога, когато човек направи едно добро в света, той усеща тази приятност в тялото си. Стомахът ти се радва. Ядеш, радваш се. Дишаш, радваш се, радват се дробовете ти, радва се мозъкът ти, ръцете ти и краката ти се радват и всичко наоколо ти се радва.

Казвам: Да живеем и да се радваме на ума, да се радваме на сърцето си. Защото ние сме господарите, които можем да направим тялото си да се радва. Ние сме господарите, които можем да направим сърцето ни да се радва и можем да направим ума ни да се радва…

Необходимо е любовта да се внесе в живота. Всеки ден, като станете, вие мислите, че любовта ще дойде. На обед ще се разговаряте с Божията Мъдрост, вечерно време, като залязва слънцето, ще търсите Божията Истина. Ако можете сутринта да приказвате с любовта, на обед – с мъдростта и вечерта – с истината, вие сте в Божия път, вие сте разбрали смисъла и в душата ви има вечната радост на живота…

Защото ако всеки ден не изниква в ума ти една хубава и красива мисъл, едно малко красиво чувство, една малка красива постъпка, животът се обезсмисля. 

 

Обичайте и радвайте се – Петър Дънов

Издaтелство: Бяло братство, bialobratstvo.info