Когато даваме име на нещо, то несъмнено влияе на неговата същност

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: Pixabay.com

снимка: Pixabay.com

Имената крият огромна сила, която създава връзка с характера на нещата. Ако се научим да даваме само добри имена, то несъмнено ще бъдем много по-щастливи.

Животът е рефлекс от психичните ни състояния. Що се отнася до вас, характерът на нещата е само и единствено характерът, който вие им давате. Благословете нещо и то ще ви благослови. Прокълнете ги и то ще ви прокълне. Ако осъдите нещо в живота, то ще ви удари и рани в отговор. Ако вие благославяте всяка ситуация, няма да има сила, която да ви нарани, а дори и да имате неприятности за известно време – те постепенно ще изчезнат, ако искрено ги благословите.

Помните, казано е, че име е дал Адам на определено животно – това е останало името му; и, разбира се, вие знаете, че името на нещо означава характера му. Адам казал на едно животно, „Ти си тигър, свиреп,“ и така и станало. На друго е казал: „Ти си сърна, нежна и мила“, и така и станало. Сега всеки човек е Адам и докато не се научим да даваме добри имена, за да „кръстим“ всичко, ние ще имаме всевъзможни врагове, с които да се справяме.

Благословете тялото си. Ако има нещо нередно с определен ваш орган, благословете този орган. (Разбира се, вие трябва да благославяте органа, а не болестта.) Благословете вашия дом. Благословете вашия бизнес. Благословете вашите сътрудници. Направете враговете си приятели, като ги благословите. Благословете климата. Благословете града и страната си. Благословете нещо и то ще ви благослови.

Така ще бъде словото ми което излазя из устата ми: Не ще се върне при мене празно, но ще извърши волята ми, и ще благоуспее в каквото го провождам. (Исая, 55:11)

Но говорим в тайна премъдростта Божия, скритата, която Бог от преди векове е предопределил за наша слава; (I Коринтяни, 2:7)

И рече: Слушайте, всички Юдо, и жители Ерусалимски, и ти царю Иосафате: така говори Господ вам: Не бойте се вие, нито да се устрашите от лицето на това голямо множество; защото боят не е ваш но Божий.

Няма да се биете вие в този бой; престанете, стойте, и вижте спасението Господне с вас, Юдо и Ерусалиме не бойте се, нито да се устрашите утре излезте против тях и Господ е с вас. (II Хрониките 20:15, 17)

Нека остави нечестивий пътя си

И неправедний съветите си;

И нека се обърне към Господа, и той ще го помилва,

И към Бога нашего, защото той ще прощава щедро.

(Исая, 55:7)

 

Силата на мисълта – Емет Фокс, emmetfox.net

Издателство: Жануа’98, janua-98.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.