Ние сме това, в което вярваме!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: Pixabay.com

снимка: Pixabay.com

Само ако променим начина, по който гледаме на нещата около себе си, ще забележим как те всъщност наистина се променят.

Всички ние искаме да се радваме на здраве, богатство, любов и щастие. Много духовни учители и книги говорят за потенциала, който притежаваме, за да постигнем всичко, което искаме от живота. Дори и да им вярваме (съзнателно и в интелектуален план), можем да се окажем в положението да отбележим с разочарование, че така и не постигаме желаното и продължаваме да се борим за постигането на мечтите си. Още по-обезсърчително е да видим как нашето общуване и взаимоотношения не отговарят на най-искрените ни намерения и желания.

В общуването си с хората ние често не казваме онова, което искаме да кажем в действителност. По-късно това води до колебания у нас самите, когато осъзнаем, че сме били прави в мислите си, но не сме действали съобразно тях, макар дълбоко в себе си да сме знаели какво искаме да кажем или направим.

Колко пъти се заричаме да не правим нещо, но пак го правим? Колко пъти избухваме или реагираме враждебно, а после съжаляваме за постъпките или думите си? Дори в момента да осъзнаваме, че не правим и не казваме правилното нещо, това не ни спира да го направим или кажем. Колко пъти сме игнорирали вътрешния си глас? Колко пъти сме реагирали по начин, който ни  кара да се отвратим от себе си?

Може да ни се прости единствено с извинението, че сме многоаспектни същества – иначе казано, че съществува конфликт между начина, по който виждаме света и останалите, и реакцията спрямо преживяванията ни в общуването с други хора. Нашите реакции спрямо преживяванията ни не отговарят на личната ни реалност. Тази загадка може да бъде разбулена, ако скритите ни спомени излязат наяве.

Вярванията са по-силни от реалността. 

Подсъзнанието попива начина, по който най-близките ни хора реагират на ситуации в собствения им живот и ние по подразбиране се учим да им подражаване.

Човешките същества се нуждаят от вярвания, за да оцелеят. Вярванията са по-силни от реалността. Те са в състояние да променят нашата реалност толкова драстично, че да застрашат оцеляването ни  и да обусловят здравето, благосъстоянието и връзките ни в бъдеще. В същото време вярването в нещо може да ни изцели и да ни позволи да се справим възможно най-добре. Това означава, че за да постигнем нещо, което не сме преживявали или постигали в миналото, трябва да започнем с промяна на вярванията и схващанията си за нещата.

Тези въпроси ще ви помогнат  да  започнете да разкривате някои от вярванията, които имате:

  • Споделете за нещо, което искате, но нямате – например работа, здраве, връзка, пари.
  • Какво ви пречи да постигнете онова, което желаете? Какво правите, за да не получите нещото, което искате?
  • Какви са някои от вярванията, които ви пречат да го получите?
  • Откъде произлизат те? Кой друг в семейството ви има подобно вярване?
  • Можете ли да посочите преживяване, което съответства на това вярване?
  • Това вярване реално ли е в момента?

Ние всъщност реагираме на нашето възприятие за света, а не на външни стимули. Възприятията ни се формират от предишния ни опит и се преобразуват от подобни преживявания. По този начин нашите вярвания стават все по-силни и по-силни.

Начинът, по който интерпретираме сигналите от средата, има огромно влияние върху характера ни. Например, можем да имаме двама души, вървящи по улицата в проливен дъжд, като единият е разстроен, че  се  измокря, докато другият се чувства превъзходно.

Не виждаме света такъв, какъвто е, а каквито сме ние самите.

След като установихме, че начинът, по който възприемаме света, ни поставя в положение, което може да ограничи действията ни, можем да установим също, че ако променим възприятията си чрез внимателно изследване на вярванията в семейството и културата си, бихме могли да променим начина, по който гледаме на света и да създадем нов свят в умовете си.

Отвъд скритите спомени пътуване към нашата истинска същност – д-р Менис Юсри, essence-process.com

Издателство: Бард, bard.bg

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.