Кремена Станчева Ненкова е психолог, провежда курсове по приложна психология и психотренинг. Обучител е към институт Gordon Training International (GTI) – България по програмата Трениране на Успешни Родители (ТУР) на д­-р. Томас Гордън. Работи за подобряване на климата и взаимоотношенията в семейството. Редовно провежда различни разясняващи и обучителни семинари, лекции, беседи за връзката на човешкото здраве с психичното здраве, с храненето и движението. Практикува в център „Полиада Консулт” в гр. Варна, който предоставя  психологически консултации, както индивидуално, така и за семейства и групи. За контакт с нея: poliadaconsult.comfacebook.com/KremenaNenkovaPsihologknenkova@gmail.com