За да сме щастливи, трябва да виждаме полезното във всеки свой опит, във всяка преживяна ситуация

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: Pixabay.com

снимка: Pixabay.com

Нашата собствена нагласа за това какво е щастието, а не външните обстоятелства, определят дали сме щастливи…

Повечето хора са склонни да отдават чувствата си на щастие или нещастие на външни обстоятелства в своя живот.  Те си обясняват щастието чрез положителни обстоятелства, а нещастието – чрез отрицателните. Подтекстът е, че събитията са тези, които предопределят дали те ще са щастливи; а самите те носят малка отговорност за своето състояние или пък изобщо не носят отговорност. Аз винаги съм бил убеден, че нашата собствена нагласа има много по-голяма роля в това, доколко сме щастливи, отколкото външните обстоятелства.

Ако вземем един човек, който като цяло, е предразположен да бъде щастлив, т.е. който усеща щастието като свое естествено състояние и който в много по-голяма част от времето си е по-скоро щастлив, отколкото нещастен. Нека го сполети някаква несполука – да загуби работата или брака си или пък да осакатее – и известно време той ще страда. Но ако видим този човек отново след няколко седмици, месеци или година (в зависимост от сериозността на проблема), ще го заварим отново щастлив.

И обратното, нека вземем човек, който като цяло е предразположен да бъде нещастен, чието усещане е, че нещастието е по-естествено състояние от радостта, и който в много по-голяма част от времето си е по-скоро нещастен, отколкото щастлив. Нека му се случи нещо хубаво – да го повишат в службата, да наследи малко пари, да се влюби в очарователна жена, която споделя чувствата му – и за известно време той ще бъде щастлив. Но ако видим този човек пак след известно време, то най-вероятно той отново ще бъде нещастен.

Колкото повече разсъждавах върху тези неща и мислех и изучавах щастливите индивиди, които срещах, толкова по-ясно ставаше, че щастливите хора осмислят преживяванията си по различен начин. Щастливите хора осмислят преживяванията си така, че колкото се може по-бързо положителните неща да заемат видно място в съзнанието им, а отрицателните да избледнеят на заден план. Това нещо е от основно значение, което трябва да имаме предвид, за да бъдем в състояние да разберем тези хора.

Ако нещо не е както трябва, то тогава въпросът, който трябва да си зададем е: има ли действия, които мога да предприема, за да подобря или коригирам тази ситуация? Ако има, аз ще ги предприема. Ако няма, то тогава ще направя всичко възможно да не се измъчвам за неща, които не подлежат на контрол от моя страна. Това невинаги е лесно, но ако човек е твърдо решен, той може да се научи да го прави.

 

Да поемеш отговорност – Натаниъл Брандън, nathanielbranden.com

Издателство: Изток-Запад, iztok-zapad.eu

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.