Колкото повече неща научаваме, толкова по-голяма става вярата ни

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Откъси, Осъзнавай | 0 Коментара
снимка: Pixabay.com

снимка: Pixabay.com

Всички ние се раждаме с потенциал, който трябва да бъде развиван, за да постигнем своята мисия и да живеем щастливо.

Често се говори за ангелите, за небесния живот. Какви качества има ангелът? Той се отличава с любов, интелигентност, доброта и разумност. Тези качества представляват основа на небесния живот, без тях не можеш да се повдигнеш в по-висок свят от физическия. Или вярващи, които мислят, че и без знания може да се отиде на Небето. Те разчитат изключително на вярата и на Любовта. Обаче истинската вяра и любов се основават на разумността, на знанието, интелигентността и доброто. Без тези качества ти ще вярваш, но вярата ти ще бъде сляпа. Ученият постепенно придобива знания, които почиват на опита:  като опитва нещата, вярата и знанията му се увеличават.

Човек се ражда с условия и възможности да бъде учен, но ако не работи, ако не развива ума си, той остава невежа. Той придобива знания всеки момент, от сутрин до вечер той складира микроскопически опити и знания в съзнанието си. Яде ли, спи ли, разговаря ли, той все придобива нещо. Започне ли да мисли за миналото си, той спира развитието си.

Миналото е зад гърба ви: щом сте тръгнали на път, не се обръщайте назад, да видите какъв път сте изминали. Отправяйте вниманието си към това, което сте срещнали на пътя си и какво сте научили, а не към това, колко и какъв път сте извървели.

Някои религиозни хора спират върху въпроса какво е направил Христос за човечеството. Те си казват: „Христос дойде на Земята, пожертва се за човечеството и изкупи греховете му. Ние сме вече спасени, няма защо да се безпокоим и да работим“.

Това е криво разбиране: отсега нататък ще работиш, то повече, отколкото по-рано, преди да си съзнал това. Следователно, човек трябва да работи с постоянство и любов, без да морализира другите да правят това, което и той прави. Ти работи, без да мислиш какво трябва да правят твоите ближни.

 

Топлината на Любовта – Петър Дънов

Издателство:  Бяло братство, bialobratstvo.info

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Из „Минута вдъхновение: уроци от книгите и живота“

"Защо ли нещата трябва да се променят, - прошепна Прасчо. Пух помисли, помисли и каза: Така имат възможност да станат по-добри." - "Мечо Пух", Алън Милн

...Промяната не иска да разруши живота ни. Тя идва, за да преподреди живота ни. Размества мозайката, за да нарисува нова картина, по-красива, по-завършена, по-пъстроцветна картина. Картина, в която нещата, които са били излишни, са премахнати. А нещата, които са липсвали, са на мястото си. Картина, която е нашата картина. 
Затова, когато ни се струва, че животът ни се преобръща с главата надолу, нека си напомним, че ние виждаме само отрязък от картината. Цялостната картина я вижда единствено Бог. Нека се оставим в ръцете Му. Нека Му се доверим...
(продължава)

Автор: Гергана Лабова

Помогни на МОСТ за книги да продължи, заделяйки с $1 / месечно.

От наша страна, ще tи предоставим свободен ежедневен достъп до всички публикации в новия ни проект "Минута вдъхновение: уроци от книгите и живота".

Чети на: www.patreon.com/GerganaLabova

(До 10 февруари 2019 всички текстове ще са достъпни за четене.)

Become a Patron!

Сподели мнението си