Колкото повече неща научаваме, толкова по-голяма става вярата ни

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: Pixabay.com

снимка: Pixabay.com

Всички ние се раждаме с потенциал, който трябва да бъде развиван, за да постигнем своята мисия и да живеем щастливо.

Често се говори за ангелите, за небесния живот. Какви качества има ангелът? Той се отличава с любов, интелигентност, доброта и разумност. Тези качества представляват основа на небесния живот, без тях не можеш да се повдигнеш в по-висок свят от физическия. Или вярващи, които мислят, че и без знания може да се отиде на Небето. Те разчитат изключително на вярата и на Любовта. Обаче истинската вяра и любов се основават на разумността, на знанието, интелигентността и доброто. Без тези качества ти ще вярваш, но вярата ти ще бъде сляпа. Ученият постепенно придобива знания, които почиват на опита:  като опитва нещата, вярата и знанията му се увеличават.

Човек се ражда с условия и възможности да бъде учен, но ако не работи, ако не развива ума си, той остава невежа. Той придобива знания всеки момент, от сутрин до вечер той складира микроскопически опити и знания в съзнанието си. Яде ли, спи ли, разговаря ли, той все придобива нещо. Започне ли да мисли за миналото си, той спира развитието си.

Миналото е зад гърба ви: щом сте тръгнали на път, не се обръщайте назад, да видите какъв път сте изминали. Отправяйте вниманието си към това, което сте срещнали на пътя си и какво сте научили, а не към това, колко и какъв път сте извървели.

Някои религиозни хора спират върху въпроса какво е направил Христос за човечеството. Те си казват: „Христос дойде на Земята, пожертва се за човечеството и изкупи греховете му. Ние сме вече спасени, няма защо да се безпокоим и да работим“.

Това е криво разбиране: отсега нататък ще работиш, то повече, отколкото по-рано, преди да си съзнал това. Следователно, човек трябва да работи с постоянство и любов, без да морализира другите да правят това, което и той прави. Ти работи, без да мислиш какво трябва да правят твоите ближни.

 

Топлината на Любовта – Петър Дънов

Издателство:  Бяло братство, bialobratstvo.info

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.