Тези думи ще ви помогнат да изчистите своето подсъзнание от страховете си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
илюстрация: insightstate.com

илюстрация: insightstate.com

Всички имаме страхове, които ни преследват. Страхове, с които се борим. Или от които се опитваме да избягаме. Ето как, само с няколко думи и много вяра можете да ги оставите веднъж завинаги зад гърба си…

Повечето хора считат живота за борба, но той не е борба, а игра. Това е игра, която обаче не можем да играем успешно, без да познаваме духовните закони. Старият и Новият Завет ни разкриват правилата на тази игра с изумителна яснота. Иисус Христос учи, че това е голямата игра на Даване и Получаване. „Каквото човек посее, това и ще пожъне“. Това означава, че каквото е словото или делото на човека, такова ще му се върне. Каквото даде – това ще получи. Ако човек раздава омраза, ще получи омраза, ако раздава любов, ще получи любов, ако раздава критики – ще бъде критикуван, ако лъже – ще го лъжат, ако мами – ще го мамят. Но ни е казано също така, че въображението има водеща роля в играта на живота.

От всичко, що е за пазене, най-много пази сърцето си (или въображението), защото от него са изворите на живота (Притч. 4:23).

За да играем успешно играта на живота, ние трябва да тренираме въображението си. Когато въображението на човека е тренирано да си представя само хубави неща, той постига всяко праведно желание на своето сърце – здраве, богатство, любов, приятели, идеална себереализация, най-висшите си идеали. Наричат въображението „ножицата на ума“, тъй като то непрекъснато изрязва, изрязва, ден подир ден, картините, които човек вижда там, и рано или късно той се сблъсква със собствените си творения в действителния свят.

За да може да тренира успешно въображението си, човек трябва да знае как работи умът му. Гърците са казвали: „Опознай себе си“.

Умът се състои от три части: подсъзнание, съзнание и свръхсъзнание. Подсъзнанието е просто сила без посока. То е нещо като поток или електричество и върши това, към което го насочиш; не притежава индукционна сила. Това, което човек дълбоко чувства или ясно си представя, се отпечатва върху подсъзнанието и се осъществява до най-малката подробност. Наричат съзнанието тленен или телесен ум. То е човешкият ум и вижда живота такъв, какъвто изглежда. Умът вижда смърт, бедствие, болест, бедност и всякакви ограничения и от него се впечатлява подсъзнанието. Свръхсъзнанието е Божият ум във всеки човек и е царството на съвършените идеи. В него е „съвършеният образец“, за който говори Платон, „божественият замисъл“, тъй като за всеки човек има такъв.

Има място, което само ти можеш да запълниш и никой друг не може, нещо което ти трябва да извършиш и никой друг не може.

Свръхсъзнанието съдържа съвършена представа за това. Тя обикновено проблясва в съзнанието като недостижим идеал – „нещо, което е прекалено хубаво, за да е истина“. В действителност истинската съдба (или назначение) на човека проблясва в съзнанието му от Безкрайния Разум, който е в самия него. Обаче много хора са невежи по отношение на истинските си съдби и се борят за неща и положения, които не са техни, и които биха им донесли само провал и неудовлетвореност, ако ги постигнат…

Иисус Христос учи, че думите имат водеща роля в играта на живота: „По думите си ще бъдеш оправдан, и по думите си ще бъдеш осъден“… По пътя на всеки човек винаги стои изобилие, но то може да се реализира чрез желание, вяра или определени думи. Иисус Христос ясно посочва, че първият ход трябва да се прави от нас, хората.

Искайте, и ще ви се даде, търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори (Мат. 7:7).

Безграничният Разум, Бог е винаги готов да изпълнява нашите най-малки и най-големи искания.
Всяко желание, изречено или неизречено, е искане. Ние често се стряскаме, когато някое наше желание изведнъж бъде изпълнено.

Ето следният пример: един Великден, след като гледах красиви розови храсти по витрините на цветарските магазини, аз си пожелах да ми подарят един такъв храст и за миг мислено си представих как някой го внася през вратата. Дойде Великден, а с него и един красив розов храст. На следващия ден благодарих на приятелката си за него, като обясних, че точно такъв храст си бях пожелала. „Но аз не съм ти изпращала розов храст – отвърна тя, – а лилии“. Човекът от цветарския магазин бе объркал поръчките и ми бе изпратил един розов храст, просто защото аз бях задвижила закона в действие и трябваше да се сдобия с такъв храст.

Само съмнението и страхът разделят хората от най-възвишените им идеали и от всяко желание на сърцето им. Когато човек е в състояние да желае, без да се безпокои, всяко желание ще бъде незабавно на мига изпълнено.

Страхът трябва да се изтрива от съзнанието. Той е единственият враг на човека – страхът от недоимък, страхът от неуспех, страхът от болести, страхът от загуба, както и чувството на несигурност в определена сфера. Иисус Христос казва: „Защо сте толкова страхливи, маловерци?“ (Мат. 8:26). Откъдето разбираме, че трябва да заменим страха с вяра, защото той е само изкривена вяра; той е вяра в злото, вместо в доброто.

Целта при играта на живота е да се разбере ясно кое е добро за човека и да се заличат всички въображаеми картини на злото. А това трябва да стане, като внушаваме на подсъзнанието си осъществяването на хубави неща.

Един изключителен човек, постигнал в живота си голям успех, ми разказа как изкоренил от съзнанието си всякакви страхове, след като прочел една табела, която висяла в някаква стая. На нея било написано с едри букви: „Защо да се безпокоиш, след като по всяка вероятност никога няма да ти се случи“. Тези думи се отпечатали завинаги в подсъзнанието му и сега той е твърдо убеден, че само добро може да се случва в живота му, следователно само доброто може да се проявява.

Нашето подсъзнание е верен слуга на човека, но човек трябва да внимава какви заповеди му дава. Нашето подсъзнание е нашият постоянен мълчалив слушател. Всяка мисъл, всяка дума се запечатва в него и се осъществява до най-малката подробност по удивителен начин. То е като певецът, който прави запис върху чувствителния диск на грамофонната плоча. Всяка нота и всеки тон от гласа на певеца се записват. Ако той се изкашля или ако се колебае, това също се записва.
Така че, нека унищожим всички стари лоши записи в нашето подсъзнание, нека изхвърлим записите от нашия живот, които не желаем да запазим и да направим нови и красиви на тяхно място.

Изречете на глас, силно и убедително, следните думи:

Сега с моите думи аз развалям и унищожавам всеки неверен запис от моето подсъзнание. Нека те се превърнат на пепел и прах и нека повече да не означават нищо за мен, защото те са плод на неистинни представи. Сега аз правя моите безупречни записи с помощта на Христос – записи на здраве, богатство, любов и пълна себереализация.

Това е квадратът на живота, съвършената игра.

 

Играта на живота и как да я играем – Флорънс Сковъл Шин, florence-scovel-shinn.com

Издателство: Кибеа, kibea.net

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.