Мислите ви формират вас… и света около вас

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се страхувай, Откъси
илюстрация: truthinsideofyou.org

илюстрация: truthinsideofyou.org

Ако сте обзети от тревоги, стрес, страх, гняв и напрежение, само тях можете да раздадете. Тях ще излъчвате и, разбира се, тях ще виждате навсякъде наоколо. Изборът, както винаги, е ваш и зависи от начина, по който ще решите да възприемате света.

Вашите мисли създават физическата действителност, в която живеете. Взаимоотношенията ви с другите се намират в мислите ви. Ако виждате в околните любов, това ще се осъществи в отношенията ви с тях. Същото е в сила за светогледа ви. Вселената, която виждате, е изцяло във вашия ум. Когато го изключите или изпаднете в безсъзнание, за вас физическата вселена престава да съществува. Съвсем просто е: когато не мислите, няма физически свят. Както обобщава това Уолт Уитман: „Цялата теория на вселената е насочена безпогрешно към една единствена личност – към вас.“

Най-важният въпрос, който трябва да си зададете, е: „Как виждам света, в който живея?“, като не забравяте, че мислите са ваше творение и че умът ви е мястото, където се съхранява всичко преживяно. Вгледайте се добре в начина, по който използвате този ум…

Ако искате, можете да отричате духовната революция и да виждате света като място, което бавно, но сигурно се изражда в недуховно блато. Можете да се позовавате на данни за престъпността, за гладуващите държави, природните бедствия, алчните политици, безотговорната младеж, нарастващата наркомания и така нататък, и да защитите убедително тезата си за недуховния свят. Ако предпочитате да използвате ума си по този начин, така и ще възприемате света, в който живеете. Това ще виждате всеки ден. С други думи, ще виждате това, в което вярвате. Ще обяснявате положителните промени като изключения от правилото. А за вас правилото е, че това, в което сте убедили себе си, е посоката, в която се движи човечеството.

Не само вие ставате това, което мислите, но и светът става това, което мислите. Хората, които го смятат за мрачно място, са слепи за светлината, която би могла да огрее живота им. Онези, които виждат светлината в света, гледат на тъмните места просто като на потенциална светлина.

Къде е вашето място в духовната революция? Фундаменталните промени се извършват в съвкупността на цялото човечество. Ако вярвате, че тези промени са негативни и разрушителни, такова ще бъде мястото ви в тях. Ще мислите така, ще убеждавате себе си и намерението ви винаги ще бъде да си го докажете. От друга страна, можете да изберете знанието, че на всяко зло се падат милион добрини, че има добри хора, които правят нещата различни, и че духовните промени, макар и бавни, се извършват и са забележими. В този случай такова ще бъде мястото ви в духовната революция.

Промените се извършват най-напред в колективния ум на хората, а после и в реалния свят. Вие сте тук с определена цел – да помогнете на тези промени да се осъществят по-дълбоко и трайно в съзнанието на всички хора. Да вярвате на себе си означава да вярвате на мъдростта, която ви е създала. Когато знаете, че работите за целта си, знаете също, че и вселената е целенасочена. Вярвате в божествения интелект, който протича през вас.

Аз лично се опитвам да стоя далеч от лошите новини, които ми се поднасят по хиляди различни начини. Искам да бъда част от решението, а не от проблема. Разбира се, знам, че все още се водят войни, извършват се престъпления и в света се шири бедност и страдание. Мислите ми не са отправени към това да осъждам тези проблеми, да се гневя заради тях и да искам да изчезнат. Мислите ми, които ще се превърнат в действие, се отправят към това да направя нещо за решаването на проблемите, като убедя притежаващите власт да насочат усилията си в тази посока, като пиша и говоря за тези принципи на онези, които имат най-голяма нужда от тях и т.н. Когато се съсредоточавам върху това, което поддържам, вместо върху това, на което се противопоставям, съм силен. Това е в сила както за личния ми живот, така и за ролята ми на тази планета.

Мястото ви в тази революция ще укрепне, ако се изпълните с любов. Не можете да се подхранвате с напрежение, тревога, страх и съмнение. Тези емоции по-скоро ви пречат, отколкото ви дават сила. За да бъдете част от духовната революция, трябва да можете да излъчвате всичко, което постигате с духовното си съзнание…

Какво можете да дадете на другите? Като се има предвид, че целта ви е винаги да давате, да обичате и да служите по някакъв начин на другите, каквато и професия да сте избрали, въпросът какво можете да дадете е от огромно значение за мисията ви. Не е необходима особена интелигентност, за да осъзнаете една проста истина: Няма как да дадете нещо, което не притежавате. Ако нямате пари, ясно е, че не можете да раздавате пари. Същото важи за приноса ви към духовната революция.

Ако нямате в себе си любов, хармония и мир, просто не можете да допринесете с нищо подобно. Тогава ще се наредите сред хората, които ще наблюдават отстрани революцията и ще се питат защо не участват в нея или пък не й се съпротивляват. Ако сте обзети от тревоги, стрес, страх, гняв и напрежение, само тях можете да раздадете. Тях ще излъчвате и, разбира се, тях ще виждате навсякъде наоколо. Изборът, както винаги, е ваш и зависи от начина, по който ще решите да възприемате света.

Съставките на тревожността, стреса, страха и гнева не съществуват в света отделно от вас. Не можете да си ги донесете отнякъде в кофа. Те просто не съществуват във физическия свят, макар че говорим за тях, сякаш съществуват. Това, което съществува, са хора, които в действията си дават израз на стреса, тревожността, гнева или страха. Действията им произтичат пряко от начина, по който мислят. Ако носите тези емоции в себе си, това е така, защото сте избрали по този начин да възприемате събитията и обстоятелствата във физическия свят.

Хората, които тръгват с оръжие срещу други хора, действат въз основа на мисли, свързани със страх. Тези мисли се оправдават от светоглед, който оправдава подобно поведение. Такива хора вярват, че светът е подозрително и опасно място, както на индивидуално, така и на обществено равнище.

Ако искате да се разделите с това поведение, ще трябва да промените вътрешните си гласове. Както казва Алберт Айнщайн: „Важните проблеми не се решават на същото равнище на мислене, на което сме ги създали.“ Всички важни проблеми, пред които сме изправени ние, хората, са продукт на начина ни на мислене. Човекът, смятан за един от най-блестящите умове на века, ни напомня, че за решаването им ще бъде необходимо ново мислене.
Ако искаме да видим единство на тази планета, не можем да продължаваме да мислим за разделение. Ако искаме мир, не можем да мислим за война. Ако искаме любов, не можем да мислим за омраза.

Вашият принос е всяка мисъл, която се превръща в полезно, целенасочено, носещо любов действие. Няма значение какво казват или правят другите – те си имат своя съдба, която трябва да следват. Когато някой ви отправя критика или ви мрази, можете да му отвърнете само с това, което носите вътре в себе си. Ако това са хармония и мир, защото така сте избрали да мислите, с тях ще му отвърнете. В този момент вие променяте нещо. Правите чудо в света…

Истинско духовно послание съдържат думите на Майкъл Джексън: „Ние сме светът, ние сме децата, ние ще направим света по-добър, затова нека започнем да даваме“…

 

Истинска магия – Уейн Дайър, drwaynedyer.com

Издателство: Кибеа, kibea.net

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Помнете: отношението на хората към вас отразява отношението им към самите тях

Всеки ден правете по едно малко добро – първо на себе си, а после и на другите

Когато целенасочено промените чувствата си дори за дребните неща, ще промените живота си